International relations

A KÖVET 2007-ben csatlakozott a 2003-ban alapított amerikai Global Footprint Network hálózathoz, amely az ökológiai lábnyom számításával foglalkozó tekintélyes tudósokból és tudománypolitikai tanácsadókból álló amerikai testület. William E. Rees és Mathis Wackernagel alkotta meg a hetvenes években a ma egyre elterjedtebbé váló ökológiai lábnyom mutatót.

Az ökológiai lábnyom azt fejezi ki, hogy egy ember mennyire terheli meg a természeti környezetet földterületben kifejezve ha/fő mértékegységben. Ezzel kapcsolatban olyan kérdéseket feszeget, hogy valóban elég nekünk ez az egy bolygó? Hogyan segíti elő az ökolábnyom a fenntartható fejlődést? Hogyan járul hozzá a karbon kibocsátás az emberiség ökológiai lábnyomához? Valamint olyan merész megállapításokat tesz, mint: ha mindenki úgy élne, mint egy átlagos amerikai, akkor öt bolygóra lenne szükségünk.

Az INEM Hamburgi székhelyű egyesület, amely KÖVET-hez hasonló nemzeti egyesületeket tömörít, főleg Európából. Ezek közül a legrégebbi az 1994-ben alakított német B.A.U.M., amely az ötletet adta a KÖVET megalapításához. Az INEM sokat segített a KÖVET első éveiben, tanácsokkal, kapcsolatokkal, részben Magyarországon elkölthető pályázati pénzek megszerzésével. Személy szerint az első időkben Troy Davis, az INEM akkori igazgatója fordított sok energiát Magyarországra, később pedig az INEM 2005-ben nyugdíjba vonult elnöke, Dr. Georg Winter, aki saját jövedelméből egészítette ki a kezdetben elnyert pályázataink önrészét.

Dr. Winter saját cégénél vezette be a hetvenes évektől a környezettudatos vállalatirányítás átfogó rendszerét, ami az ISO 14000 szabványsorozat előfutárának tekinthető. Erről az EU már 1987-ben megjelentetett egy gyakorlati kézikönyvet, ezt több fordítás után magyarra is átültettük. A Zölden és nyereségesen c. könyv 1998-ban elnyerte „Az év környezetirányítási szakirodalmi díját”. Megerősödve a KÖVET az INEM oszlopos tagja lett, átalakulások után a nemzetközi szervezet ügyvezetését is Budapestről láttuk el mintegy másfél évig.

A KÖVET aktív szakmai kapcsolatban áll a Global Reporting Initiative-vel (GRI – magyarul: Globális Jelentéstételi Kezdeményezés). Az ENSZ égisze alatt működő, holland székhelyű, független civil szervezet célja egy nemzetközileg elfogadott jelentéskészítési standard elkészítése és folyamatos fejlesztése. A GRI-t 1997-ben hívta össze a Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES – magyarul: Környezetileg Felelős Gazdaságok Koalíciója) szervezet az ENSZ Környezeti Programjával (UNEP) közösen. Abból a célból alapították, hogy a fenntarthatósági jelentéstétel gyakorlatát a pénzügyi jelentéstétel szintjére emeljék, és így elérjék, hogy a jelentésekben közölt információ átlátható, összehasonlítható, hiteles, pontos, időszerű és ellenőrizhető legyen. A GRI ezt a munkát világszerte vállalatok, környezetvédelmi és társadalmi nem kormányzati szervezetek, könyvvizsgáló szervezetek, szakszervezetek, befektetők és egyéb érdekelt felek aktív részvételével végzi. A KÖVET 2008 szervezeti partnere a GRI-nek.

A KÖVET-hez hasonlóan a szlovén egyesület is kidolgozott 2007-ben egy Zöld Iroda Programot, amelynek célja a környezettudatosság elterjesztése az állami és a privát szektor irodáiban. Foglalkoznak még a szén-dioxid-lábnyom számításával és a döntéshozók szakmai támogatásával. A NEGOSE (Network for Green Office Standardization in the EU) projekt nemzetközi partnerei, a projektben a Zöld Irodával összefüggő nemzeti tapasztalataikat és kritériumrendszerüket alkalmazzák.

A Scottish Business in the Community a skóciai The Prince’s Charities egyik tagja, az egyetlen olyan szervezet, amely arra ösztönzi a vállalati szektorba tartozó tagjait és partnereit, hogy pozitív irányba változtassanak a munkahelyekre, a piacokra, a közösségre és a környezetre gyakorolt hatásukon. A Train4CSR projekt szakmai partnere volt.

A bolgár alapítvány azért dolgozik, hogy elősegítse a fenntartható fejlődést, a természeti erőforrások ésszerű használatát. Főbb tevékenységi körei: a fenntartható fejlődés oktatása, tréningek tartása, kapcsolat- és hálózatépítés. A NeGOSE (Network for Green Office Standardization in the EU) projekt nemzetközi partnerei, a projektben betöltött szerepük: az oktatásban és hálózatépítésben szerzett tapasztalataik megosztása. A „Jövőképzés Közép- és Kelet Európában” című projekt partnerei voltak.

Az Impronta Etica egy olasz civil szervezet, amelyet vállalatok, közüzemi szolgáltatók és az állami szektor szervezetei hoztak létre, azzal a céllal, hogy elősegítsék a vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának kialakítását. A Train4CSR projekt partnere volt.

A 2006-ban alapított fiatal romániai egyesület fő célkitűzései: természeti örökségeink védelme a fenntartható fejlődés kritériumrendszere alapján, továbbá a fenntartható fejlődés helyi és regionális szinteken való terjesztése. A  NeGOSE (Network for Green Office Standardization in the EU) projekt nemzetközi partnerei, a projektben betöltött szerepük a végső adatok exportálása és befogadható formába való átalakítása.

A Polgár-Társ Alapítvány 1998-ban jött létre független alapítványként, majd a Partnerség a Környezetért tagjává vált, mely közösségi kezdeményezéseken alapuló környezetvédelmi projekteket támogat Közép-Kelet Európa öt országában.
Tevékenysége során a Polgár-Társ Alapítvány számos olyan programot és más támogató eszközt dolgozott ki és ültetett életbe, mint például különböző szakmai tanácsadásokat, valamint adományi és egyedi operacionális programokat. Úgy az adományi, mint az operacionális programok kidolgozása és kivitelezése a fenntartható fejlődés elvein alapszanak. A programok célcsoportjait a civil szervezetek, közösségek, helyi hatóságok, a vállalkozói szféra valamint a média képezik.

Forética egy spanyol szervezet, amely a vállalati értékek legmélyére hatolva a vállalatokés intézmények etikai és társadalmi felelősségvállalásának előmozdítását tűzte ki célul, azáltal, hogy egy auditálható irányítási rendszer keretét biztosítja számukra.

Regional Center for Evaluation and Validation of Professional and Entrepreneurial Competences – Románia, a Train4CSR Projekt partnere volt.

A nemzetközileg is elismert és a világ számos pontján tevékenykedő The Natural Step (TNS) szervezetét Karl-Henrik Robért alapította Svédországban 15 évvel ezelőtt. Felállított egy modellt, amellyel közelebb hozza a vállalatokhoz és a laikusokhoz is a fenntarthatóság gondolatát és annak gyakorlati lépéseit. A KÖVET 2003-ban talált rá az értékes kapcsolatra, azóta több programot is indítottunk együtt, David Cook, a TNS nemzetközi igazgatója előadóként vett részt a 2004-es konferenciánkon. A TNS-sel a Jövőképzés programunkban is partnerek vagyunk.

A KÖVET Egyesülethez hasonló, belga közgazdászok által alapított civil szervezet azzal a céllal jött létre, hogy a globális gazdaságba beépítsék az emberi jogok védelmét és a fenntartható fejlődést. Főbb tevékenységi területeik: vállalati társadalmi felelősségvállalás, a gazdasági és társadalmi fejlődés. Főbb tevékenysége a projektben az irodai ökológiai lábnyom kidolgozása, fejlesztése. A NeGOSE, Network for Green Office Standardization in the EU projekt (2011-2013) nemzetközi partnerei.

„Jövőképzés Közép- és Kelet Európában” című projekt partnerei voltak.

Az ökotérképezés nemzetközi nagymesterét, Heinz Werner Engelt ősidők óta ismeri a KÖVET. 2005-től ő az INEM ügyvezető igazgatója, ezen túl az ABECE, a belga ökotanácsadók egyesületének vezetője is. Ő dolgozta ki a kisvállalatok környezeti menedzsment módszereként elhíresült ökotérképezést, és fejlesztette tovább az ISO/EMAS Easy módszerré, amelynek segítségével még egy kisvállalkozás is bátran nekivághat a környezetvédelmi vezetési rendszere kiépítésének. Heinz időről-időre meglátogat bennünket egy-egy előadás vagy képzés erejéig.

A SEI-Tallinn egy környezetvédelemre és a fenntartható fejlődés kérdéskörére szakosodott észtországi kutatóintézet. Kutatási területeik: a fenntartható fejlődést értékelő metodikák, környezet- és természetvédelem, környezetpolitika és -igazgatás elemzése, energiahatékonyság. A NeGOSE, Network for Green Office Standardization in the EU projekt (2011-2013) nemzetközi partnerei, a projekt kezdeti kutatásainak az elvégzésében és az oktatóanyag elkészítésében van nagy szerepük.