Egyesületünkről

Szervezeti felépítés

A KÖVET szervezeti felépítése

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért közhasznú, nem nyereségorientált szervezet. Egyesületünk elsősorban vállalatokkal foglalkozik, amelyek éves díj fejében tagként csatlakozhatnak hozzánk. Vállalati tagjainkon túl társult, illetve tiszteletbeli tagként egyetemekkel, állami intézményekkel, más egyesületekkel és személyekkel is kapcsolatban állunk.

A KÖVET operatív munkáját négyfős titkárság végzi a főtitkár és az elnökség stratégiai irányítása mellett. Az elnökséget 2013-ben választotta a közgyűlés négy évre. Az egyesület tevékenységét háromfős felügyelőbizottság ellenőrzi.

Elnökségi tagok

ELNÖK
Chinoin Zrt. újpesti gyáregység környezet-, egészség- és munkavédelmi vezetője
okl. vegyészmérnök, BME

Ódor Erzsébet több mint 30 éve dolgozik az egyik legjelentősebb hazai gyógyszergyár, a Chinoin Zrt. környezetvédelmi tevékenységéért. A Chinoin színeiben szoros együttműködést alakított ki iparágon belüli és kívüli szakmai szervezetekkel, emellett magánemberként is lelkes környezetvédő. Az ő kezdeményezésére indult el a lejárt szavatosságú gyógyszerek begyűjtése, amely nonprofit szervezetként eredményesen működik tovább. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) Környezetvédelmi Albizottságának választott elnökeként Ódor Erzsébet 2002. óta tagja az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak, valamint ő volt a nemzeti delegált az iparág képviseletében a BAT referenciadokumentumok kidolgozásáért felelős munkacsoportban. 2001 és 2003 között a KÖVET elnökségi tagja volt.

FŐTITKÁR
Pannon Egyetem, Georgikon Kar, docens
közgazdász, szakfordító
 • Konferencia előadások (CSR és fenntarthatóság)
 • Felsővezető oktatások
 • Oktatófilm, multimédiás tananyag
 • Szakmai cikkek és kézikönyvek
 • Riportok, sajtómunka
 • Szakirodalom fordítása

Dr. Tóth Gergely a KÖVET ügyvezető igazgatója volt annak alapításától (1995) 2006 szeptemberéig. Jelenleg főállásban a Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon Karának docense, de főtitkárként továbbra is segíti az egyesület munkáját. Közgazdász diplomát a Pécsi Tudományegyetem Marketing Tanszékén, Ph.D fokozatot pedig a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékén szerzett. Több, főleg EU finanszírozású programot vezetett, tanácsadással foglalkozott a környezettudatos és társadalmilag felelős vállalati gyakorlat elterjesztése érdekében. Számos cikk, kézikönyv szerzője. Nős, öt gyermek édesapja.

ELNÖKSÉGI TAG
Tudatos Vásárlók Egyesülete, társalapító
szociológus

Gulyás Emese az egyik legelismertebb zöld szervezetének, a Tudatos Vásárlók Egyesületének társalapítója és egyik vezetője. Szakmai felkészültsége, a jó ügyek melletti határozott kiállása megkérdőjelezhetetlen. A tudatos fogyasztás a fenntarthatóság egyik fontos eleme, ennek elmélyült megértetésében, valamint civil tapasztalatai okán játszhat fontos szerepet az elnökség tagjaként.

ELNÖKSÉGI TAG
Alcoa-Köfém Kft., EHS-HR igazgató
okleveles vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök

Horváth Tamás az Alcoa-Köfém Kft. EHS-HR igazgatójaként jelentős ipari tapasztalattal rendelkezik, ezen belül a környezetvédelmi szakma ismert és elismert embere. Több szakmai szervezet tagja, tisztségviselője (pl. MTESZ, OHE), jól ismeri a szakmai egyesületek működését, fejlesztési lehetőségeit. Kulcsembere volt a 2009-es sikeres KÖVET-MTESZ közös konferenciának. Hosszú évek óta aktív tag, aki építő kritikáival eddig is sokat segítette az egyesületi munkát. Nagyvállalati tapasztalata, vezetői szemlélete szükséges a stratégiai irányításban.

ELNÖKSÉGI TAG
mtd Tanácsadó Kft., ügyvezető igazgató
angol nyelvtanár, közgazdász, humán erőforrás menedzser

Németh Judit az mtd Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója, tapasztalt HR szakember, több nemzetközi vállalatnál töltött be olyan vezető pozíciót, amelyekben jelentős tapasztalatot szerzett innovatív HR eszközök, képzések, illetve a HR és CSR tanácsadás területén. 2008 óta működő társadalmi vállalkozása révén jól tudja megjeleníteni a szektor igényeit, szempontjait az elnökségben. Az esélyegyenlőség, munkahelyi sokszínűség témáiban a legtapasztaltabb, ezeket a területeket megjelenítve erősítheti a KÖVET munkáját.

ELNÖKSÉGI TAG
MagNet Magyar Közösségi Bank, vezérigazgató
közgazdász

Salamon János az első magyar közösségi bank vezetője, egy olyan vállalaté, amely új alapokra kívánja helyezni a banki működést: a pénzüket a hitelintézetre bízó ügyfeleknek sokkal nagyobb rálátást, beleszólást enged a banki ügyekbe, mint bármely másik versenytársa a piacon. A MagNet a Valóban Felelős Vállalat díj tulajdonosa (2011). Salamon János a jó ügyek, a fenntarthatóság elkötelezett híve, a MagNet közösségi bankká alakításának egyik motorja. Több KÖVET-rendezvény előadója, résztvevője.

ELNÖKSÉGI TAG
ügyvezető igazgató
Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ Egyesülés)
Agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök, vízgazdálkodási technológus, Kommunikáció és PR-szakember

Baka Éva a magyar környezetvédelmi szakma elismert képviselője. Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés vezetőjeként több mint tíz éve dolgozik a fogyasztók környezetvédelmi szemléletformálásán.  Feladata az italos karton magyarországi szelektív gyűjtésének megszervezése, lakossági kommunikáció a szelektív hulladékgazdálkodás területén, az italos karton újrahasznosításának megoldása. Korábban a vállalati szektorban szerzett tapasztalatokat a Tetra Paknál (10 év). Vállalati és civil tapasztalatai nagy segítséget jelentenének a KÖVET működésének javításához. 1995 és 2005. között Baka Éva már dolgozott a KÖVET elnökségében.

ELNÖKSÉGI TAG
munkabiztonsági és környezetirányítási vezető
ContiTech Rubber Industrial Kft.
okleveles vegyész, okleveles környezetvédő, ökotechnikus, okleveles munkavédelmi szakember

Jóri Zoltán tudományos munkái mellett a diploma megszerzése óta folyamatosan részt vesz a Szegedi Tudományegyetemen folyó környezetvédelmi oktatásban. Eleinte a környezetvédelmi analitikai gyakorlatokat vezette, majd később már előadásokat is tartott gyakorlati környezetvédelem tárgykörben. Környezetgazdaságtan és vállalati környezeti menedzsment órákat tart meghívott előadóként, illetve több éven keresztül a Gábor Dénes Főiskolán szintét e tantárgyak előadásait tartotta. Óraadóként a SZTE Természeti Földrajzi Tanszékén öt éven keresztül a Földtudományok kémiai alapjai című kurzust vezette. A Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara által felkért vizsgabiztosként részt vállal az akkreditált környezetvédelmi képzésben résztvevő szakemberek vizsgáztatásában. A Magyar Gumiipari Szövetség és a Magyar Kémikusok egyesületének tagja. A KÖVET Egyesület 2005-ben az általa benyújtott pályaművet Környezeti Megtakarítási Díjjal jutalmazta. 2007-ben a Magyar Köztársaság tiszti keresztjének ezüst fokozatával ismerték el a környezetvédelem területén végzett munkáját.

Felügyelőbizottság

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKE
tulajdonos-ügyvezető
FORIS Beverages Kft.
kertészmérnök,marketing szakmérnök

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen szerzett diplomát, majd marketing szakmérnöki képesítést. Minőség és környezetirányítási vezető auditor. Vállalati vezetőként dolgozott több mint húsz évig, jelenleg saját vállalkozását menedzseli. A fenntarthatóság, a környezetközpontú vállalati irányítás elkötelezett híve. Több minőség és környezetirányítási rendszer, motivációs és teljesítményértékelő rendszer elkészítése és bevezetése, környezeti teljesítményértékelő rendszer bevezetése, fenntarthatósági jelentés készítése fűződik a nevéhez. Szűkebb szakterülete a vállalati irányítási rendszerek fejlesztése, a vállalati folyamatok szabályozása.

Fóris Ferenc 2009. óta a KÖVET Felügyelőbizottságának tagja, 2012. óta elnöke.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJA
Ostorházi Bevonattechnikai Kft., ügyvezető igazgató
jogász

Több mint 30 éve dolgozik az iparban, 20 éve vezeti a családi vállalkozást. Az Ostorházi Bevonattechnika Kft. új speciális megoldásokat fejleszt ki és alkalmaz, amelyek növelik az épített környezet élettartamát és használati értékét, miközben csökkentik az energiafelhasználást és az üzemeltetési költségeket.

A KÖVET Egyesület tagsága az elnökségbe választotta 2006-ban, mint „Másért Vállalkozót”, majd 2008-ben a felügyelő bizottság tagja lett. A vállalatvezetés mellett önkormányzati képviselőként is dolgozik lakóhelyén, Diósdon. Elkötelezett híve a fenntartható gazdálkodásnak, a vállalati társadalmi felelősségvállalásnak (CSR). Nős, 5 gyermek édesapja.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJA
a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora, a Kaposvári Egyetem Doktori Iskolájának vezetője

Kerekes Sándor professzor a KÖVET Egyesület korábbi elnöke, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Kaposvári EgyetemGazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetője, a környezetvédelem és a fenntarthatóság egyik legnagyobb hatású magyarországi szakértője, nagykövete. Számos generációt oktatott, tanított meg a környezettudatos, felelős gondolkodásra, cselekvésre. Munkásságával híven szolgálta és szolgálja a fenntarthatóság ügyét. Számos kitüntetése mellett 2012-ben a KÖVET a Dr. Georg Winter-életműdíjjal tüntette ki.

Kerekes professzor úr a kezdetek óta rendszeres előadója a KÖVET-rendezvényeknek, ezen túl szellemi mentorunknak, pártfogónknak is tekintjük.

Munkatársak

FŐTITKÁR
Pannon Egyetem, Georgikon Kar, docens
közgazdász, szakfordító
 • Konferencia előadások (CSR és fenntarthatóság)
 • Felsővezető oktatások
 • Oktatófilm, multimédiás tananyag
 • Szakmai cikkek és kézikönyvek
 • Riportok, sajtómunka
 • Szakirodalom fordítása

Dr. Tóth Gergely a KÖVET ügyvezető igazgatója volt annak alapításától (1995) 2006 szeptemberéig. Jelenleg főállásban a Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon Karának docense, de főtitkárként továbbra is segíti az egyesület munkáját. Közgazdász diplomát a Pécsi Tudományegyetem Marketing Tanszékén, Ph.D fokozatot pedig a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékén szerzett. Több, főleg EU finanszírozású programot vezetett, tanácsadással foglalkozott a környezettudatos és társadalmilag felelős vállalati gyakorlat elterjesztése érdekében. Számos cikk, kézikönyv szerzője. Nős, öt gyermek édesapja.

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
ipari mérnök, környezeti erőforrás manager

Telefonszám:

+36 1 870 0840
 • operatív vezetés
 • vállalati kapcsolatok
 • nemzetközi kapcsolatok
 • kutatás + fejlesztés + innováció

Nemeskéri Robert a KÖVET új ügyvezető igazgatója 2016 júniusától.  Három évtizedes nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a mikro és makro szintű fejlesztési üzletben, jelentős fókusszal a környezet és biztonság területeire ipari és urbánus környezetekben.  Számos céget és szervezeti egységet vezetett osztrák, kanadai, brit és holland multiknál, képviselt nemzetközi szervezeteket diplomáciai státuszban, és kooperált kormányokkal, nagyvállalatokkal és KKV-kel, egyetemekkel és kutatóintézetekkel, illetve civil szervezetekkel a gazdaság és társadalom fenntarthatóbb pályára állítása érdekében.  Tanulmányait és kutatásait az elektronikai alkatrészgyártástól az épített környezetek egészségre gyakorolt hatásain, valamint a termelési és fogyasztási rendszerek összefüggésein keresztül a komplex adaptív rendszerek (pl. vállalatok, városok, társadalmak) rezilienciájáig folytatta, magyar, kanadai, európai uniós és ausztrál szervezeteknél.  Mostanában Robert az öko, avagy zöld(ebb) üzletek és innovációk, technológiák és eljárások nemzetközi elterjesztésével foglalkozik, hogy a gazdaság és a társadalom szereplői magasabb értékeket állítsanak elő, és jobb minőségben, biztonságosabban működjenek.  Robert két tizenéves gyermek boldog édesapja.

IGAZGATÓHELYETTES
jogi szakokleveles környezetmérnök, környezeti auditor
 • Ökotérképezés
 • KIR, EMAS Egyszerűen
 • Életciklus elemzés
 • Környezeti teljesítményértékelés
 • Környezeti megtakarítások azonosítása
 • Vállalati környezeti programok
IRODAVEZETŐ ASSZISZTENS
nemzetközi kapcsolatok szakértő

Telefonszám:

+36 1 870 0840
SZÜLÉSI SZABADSÁGON
intézményi kommunikátor, okl. tájépítész mérnök
 • kommunikáció
 • tagsági kapcsolattartás
 • sajtó- és médiakapcsolatok
 • kiadványszerkesztés
 • elektronikus hírlevél szerkesztése
SZÜLÉSI SZABADSÁGON
közgazdász
 • vállalati felelősségvállalás
 • CSR jelentések lista
 • pályázatok
SZÜLÉSI SZABADSÁGON
közgazdász
 • CSR szakértés,
 • CSR programok,
 • Jelentésminősítés,
 • Pályázatok.

  Alapdokumentumok

  Alapszabály

  Közhasznúsági jelentés

  Számviteli beszámoló

  Nemzetközi kapcsolatok

  A brüsszeli székhelyű CSR Europe a legnagyobb európai üzleti hálózat, mely a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának terjesztését és fejlesztését tűzte ki célul. Egyfelől 75 multinacionális vállalatot tömörít, másrészt pedig 25 tagszervezete révén 19 európai országban van jelen, és közvetve immár 1880 vállalattal dolgozik.

  A KÖVET-hez hasonlóan 1995-ben alapított szervezet küldetése, hogy segítsen a vállalatoknak beépíteni a felelősségvállalást a mindennapi üzleti működésükbe. Az Egyesület 2008 tagja a CSR Europe-nak.

  A CSR Europe segít a vállalatoknak: a legjobb CSR gyakorlataik megosztásában; a érintettjeikkel való kommunikáció fejlesztésében; a modern üzletvitelt és az európai politikát fenntarthatóbbá, ugyanakkor versenyképesebbé alakítani.

  A KÖVET 2007-ben csatlakozott a 2003-ban alapított amerikai Global Footprint Network hálózathoz, amely az ökológiai lábnyom számításával foglalkozó tekintélyes tudósokból és tudománypolitikai tanácsadókból álló amerikai testület. William E. Rees és Mathis Wackernagel alkotta meg a hetvenes években a ma egyre elterjedtebbé váló ökológiai lábnyom mutatót.

  Az ökológiai lábnyom azt fejezi ki, hogy egy ember mennyire terheli meg a természeti környezetet földterületben kifejezve ha/fő mértékegységben. Ezzel kapcsolatban olyan kérdéseket feszeget, hogy valóban elég nekünk ez az egy bolygó? Hogyan segíti elő az ökolábnyom a fenntartható fejlődést? Hogyan járul hozzá a karbon kibocsátás az emberiség ökológiai lábnyomához? Valamint olyan merész megállapításokat tesz, mint: ha mindenki úgy élne, mint egy átlagos amerikai, akkor öt bolygóra lenne szükségünk.

  Az INEM Hamburgi székhelyű egyesület, amely KÖVET-hez hasonló nemzeti egyesületeket tömörít, főleg Európából. Ezek közül a legrégebbi az 1994-ben alakított német B.A.U.M., amely az ötletet adta a KÖVET megalapításához. Az INEM sokat segített a KÖVET első éveiben, tanácsokkal, kapcsolatokkal, részben Magyarországon elkölthető pályázati pénzek megszerzésével. Személy szerint az első időkben Troy Davis, az INEM akkori igazgatója fordított sok energiát Magyarországra, később pedig az INEM 2005-ben nyugdíjba vonult elnöke, Dr. Georg Winter, aki saját jövedelméből egészítette ki a kezdetben elnyert pályázataink önrészét.

  Dr. Winter saját cégénél vezette be a hetvenes évektől a környezettudatos vállalatirányítás átfogó rendszerét, ami az ISO 14000 szabványsorozat előfutárának tekinthető. Erről az EU már 1987-ben megjelentetett egy gyakorlati kézikönyvet, ezt több fordítás után magyarra is átültettük. A Zölden és nyereségesen c. könyv 1998-ban elnyerte „Az év környezetirányítási szakirodalmi díját”. Megerősödve a KÖVET az INEM oszlopos tagja lett, átalakulások után a nemzetközi szervezet ügyvezetését is Budapestről láttuk el mintegy másfél évig.

  A KÖVET aktív szakmai kapcsolatban áll a Global Reporting Initiative-vel (GRI – magyarul: Globális Jelentéstételi Kezdeményezés). Az ENSZ égisze alatt működő, holland székhelyű, független civil szervezet célja egy nemzetközileg elfogadott jelentéskészítési standard elkészítése és folyamatos fejlesztése. A GRI-t 1997-ben hívta össze a Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES – magyarul: Környezetileg Felelős Gazdaságok Koalíciója) szervezet az ENSZ Környezeti Programjával (UNEP) közösen. Abból a célból alapították, hogy a fenntarthatósági jelentéstétel gyakorlatát a pénzügyi jelentéstétel szintjére emeljék, és így elérjék, hogy a jelentésekben közölt információ átlátható, összehasonlítható, hiteles, pontos, időszerű és ellenőrizhető legyen. A GRI ezt a munkát világszerte vállalatok, környezetvédelmi és társadalmi nem kormányzati szervezetek, könyvvizsgáló szervezetek, szakszervezetek, befektetők és egyéb érdekelt felek aktív részvételével végzi. A KÖVET 2008 szervezeti partnere a GRI-nek.

  A KÖVET-hez hasonlóan a szlovén egyesület is kidolgozott 2007-ben egy Zöld Iroda Programot, amelynek célja a környezettudatosság elterjesztése az állami és a privát szektor irodáiban. Foglalkoznak még a szén-dioxid-lábnyom számításával és a döntéshozók szakmai támogatásával. A NEGOSE (Network for Green Office Standardization in the EU) projekt nemzetközi partnerei, a projektben a Zöld Irodával összefüggő nemzeti tapasztalataikat és kritériumrendszerüket alkalmazzák.

  A Scottish Business in the Community a skóciai The Prince’s Charities egyik tagja, az egyetlen olyan szervezet, amely arra ösztönzi a vállalati szektorba tartozó tagjait és partnereit, hogy pozitív irányba változtassanak a munkahelyekre, a piacokra, a közösségre és a környezetre gyakorolt hatásukon. A Train4CSR projekt szakmai partnere volt.

  A bolgár alapítvány azért dolgozik, hogy elősegítse a fenntartható fejlődést, a természeti erőforrások ésszerű használatát. Főbb tevékenységi körei: a fenntartható fejlődés oktatása, tréningek tartása, kapcsolat- és hálózatépítés. A NeGOSE (Network for Green Office Standardization in the EU) projekt nemzetközi partnerei, a projektben betöltött szerepük: az oktatásban és hálózatépítésben szerzett tapasztalataik megosztása. A „Jövőképzés Közép- és Kelet Európában” című projekt partnerei voltak.

  Az Impronta Etica egy olasz civil szervezet, amelyet vállalatok, közüzemi szolgáltatók és az állami szektor szervezetei hoztak létre, azzal a céllal, hogy elősegítsék a vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának kialakítását. A Train4CSR projekt partnere volt.

  A 2006-ban alapított fiatal romániai egyesület fő célkitűzései: természeti örökségeink védelme a fenntartható fejlődés kritériumrendszere alapján, továbbá a fenntartható fejlődés helyi és regionális szinteken való terjesztése. A  NeGOSE (Network for Green Office Standardization in the EU) projekt nemzetközi partnerei, a projektben betöltött szerepük a végső adatok exportálása és befogadható formába való átalakítása.

  A Polgár-Társ Alapítvány 1998-ban jött létre független alapítványként, majd a Partnerség a Környezetért tagjává vált, mely közösségi kezdeményezéseken alapuló környezetvédelmi projekteket támogat Közép-Kelet Európa öt országában.
  Tevékenysége során a Polgár-Társ Alapítvány számos olyan programot és más támogató eszközt dolgozott ki és ültetett életbe, mint például különböző szakmai tanácsadásokat, valamint adományi és egyedi operacionális programokat. Úgy az adományi, mint az operacionális programok kidolgozása és kivitelezése a fenntartható fejlődés elvein alapszanak. A programok célcsoportjait a civil szervezetek, közösségek, helyi hatóságok, a vállalkozói szféra valamint a média képezik.

  Forética egy spanyol szervezet, amely a vállalati értékek legmélyére hatolva a vállalatokés intézmények etikai és társadalmi felelősségvállalásának előmozdítását tűzte ki célul, azáltal, hogy egy auditálható irányítási rendszer keretét biztosítja számukra.

  Regional Center for Evaluation and Validation of Professional and Entrepreneurial Competences – Románia, a Train4CSR Projekt partnere volt.

  A nemzetközileg is elismert és a világ számos pontján tevékenykedő The Natural Step (TNS) szervezetét Karl-Henrik Robért alapította Svédországban 15 évvel ezelőtt. Felállított egy modellt, amellyel közelebb hozza a vállalatokhoz és a laikusokhoz is a fenntarthatóság gondolatát és annak gyakorlati lépéseit. A KÖVET 2003-ban talált rá az értékes kapcsolatra, azóta több programot is indítottunk együtt, David Cook, a TNS nemzetközi igazgatója előadóként vett részt a 2004-es konferenciánkon. A TNS-sel a Jövőképzés programunkban is partnerek vagyunk.

  A KÖVET Egyesülethez hasonló, belga közgazdászok által alapított civil szervezet azzal a céllal jött létre, hogy a globális gazdaságba beépítsék az emberi jogok védelmét és a fenntartható fejlődést. Főbb tevékenységi területeik: vállalati társadalmi felelősségvállalás, a gazdasági és társadalmi fejlődés. Főbb tevékenysége a projektben az irodai ökológiai lábnyom kidolgozása, fejlesztése. A NeGOSE, Network for Green Office Standardization in the EU projekt (2011-2013) nemzetközi partnerei.

  „Jövőképzés Közép- és Kelet Európában” című projekt partnerei voltak.

  Az ökotérképezés nemzetközi nagymesterét, Heinz Werner Engelt ősidők óta ismeri a KÖVET. 2005-től ő az INEM ügyvezető igazgatója, ezen túl az ABECE, a belga ökotanácsadók egyesületének vezetője is. Ő dolgozta ki a kisvállalatok környezeti menedzsment módszereként elhíresült ökotérképezést, és fejlesztette tovább az ISO/EMAS Easy módszerré, amelynek segítségével még egy kisvállalkozás is bátran nekivághat a környezetvédelmi vezetési rendszere kiépítésének. Heinz időről-időre meglátogat bennünket egy-egy előadás vagy képzés erejéig.

  A SEI-Tallinn egy környezetvédelemre és a fenntartható fejlődés kérdéskörére szakosodott észtországi kutatóintézet. Kutatási területeik: a fenntartható fejlődést értékelő metodikák, környezet- és természetvédelem, környezetpolitika és -igazgatás elemzése, energiahatékonyság. A NeGOSE, Network for Green Office Standardization in the EU projekt (2011-2013) nemzetközi partnerei, a projekt kezdeti kutatásainak az elvégzésében és az oktatóanyag elkészítésében van nagy szerepük.

  CSR Europe

  Global Footprint Network

  INEM

  Global Reporting Initiative (GRI)

  Umanotera

  Scottish Business in the Community

  TIME-Ecoproject Foundation

  Impronta Etica

  Eco-Trend Egyesület

  Polgár-Társ Alapítvány

  Forética

  FORMATEST

  The Natural Step

  Groupe One

  CSR Törökország

  Eco-Conseil Enterprise

  Stockholm Environmental Institute Tallinn Centre

  Partnerek

  A KÖVET tagdíjakból, szolgáltatási díjakból és pályázatok megvalósításából tartja fenn magát. Működését valamint rendezvényeit, programjait rendszeresen médiapartnerekkel, szakmai partnerekkel és támogatókkal valósítja meg.

  Az együttműködés lehet állandó és eseti jelleggel, szakmai, technikai, tárgyi, valamint pénzügyi támogatás során segítheti az egyesület munkáját. A pályázatok megvalósítása során számos nemzetközi és hazai partnerrel dolgozunk együtt.

  Együttműködési szándékával kérjük keresse fel egyesületünket az info@kovet.hu e-mail címen.

    Médiapartnerek

  A BrandTrend kommunikációs lehetőséget teremt, friss ötletekkel és gazdag tapasztalatokkal segíti a márkaépítőket és a fogyasztókat. Céljuk, hogy az egyik legkiválóbb szolgáltató céggé és a piac egyre elismertebb szereplőjévé váljanak. Megoldásaikkal nem csak saját, hanem partnereik és ügyfeleik versenyképességét és elismertségét is növelik.

  Legfőbb értékük a szaktudás, a tapasztalat és a közös gondolkodás. Sikerük titka pedig az ügyfeleik, a tulajdonosok és munkatársaik hosszú távú elégedettsége.

  Az ecolounge a hazai médiapiac egyik meghatározó online zöldtartalom szolgáltatója. Jellemzői az igényes, nőies külső; a felhasználóbarát kezelhetőség; a mobil- és táblagép kompatibilis reszponzív működés; valamint a 360 fokban lefedett „öko” tartalom. Az ecolounge szórakoztat és értéket közvetít, informál a világ „zöld” történéseiről, erősíti a felelős-, környezettudatos gondolkodást.

  Az immár tíz éves greenfo.hu, a hazai internet „zöld iránytűje” 2011- óta új küllemmel, friss hírekkel és szerteágazó szolgáltatásokkal várja a környezet és természet iránt érdeklődő olvasókat. A 2001-ben alapított www.greenfo.hu mára egyfajta civil hírügynökséggé vált a környezet- és természetvédelem területén. Most új külsőt kapott a portál, amelyen a kék, a zöld és a barna színek dominálnak.

  A www.irodahaz.info 2002-ben lépett piacra a legelső iroda- és irodaház kereső portálként, és azóta is a piacvezető a hatékonyság, a nyújtott megjelenési színvonal, és az irodát keresők számának szempontjából is.

  Az Iroda.hu Kft 2005 végén kezdte el működését, ekkor indult útjára awww.iroda.hu internetes irodapiaci adatbázis, mely megjelenési felületet biztosít az irodák számára. 2008-ban tovább bővítették a portfoliójukat a kereskedelmi ingatlanok más területén is, így indult el a www.raktaram.hu és a www.retail.hu, melyek az ipari ingatlanok, illetve a kiskereskedelmi ingatlanok piacát hiva

  A hazai lappiacon egyedülállóan az igényes nagyközönségnek szóló érdekes, élvezetes, ugyanakkor tudományosan hiteles lélek- és önismereti folyóirat, amely mind a szenzációhajhász, mind az szakbarbár tudományos stílust elkerülve szól olvasóihoz. A kéthavonta megjelenő 68 oldalas, színes lap kizárólag lélektani tárgyú vagy megközelítésű cikkeket közöl. A lapban gyakorló terapeuták és elméleti szakemberek tanulmányait, a legfrissebb tudományos kutatások eredményeit és a pszichológia legfontosabb képviselőivel készült interjúkat talál az olvasó.

  Az OzoneNetwork Magyarország első zöld tévécsatornája. Segít megismernünk a világot, a globális folyamatokat és azok lokális hatásait. Megmutatja a Föld legszebb tájait, elmagyarázza a katasztrófák okát, felhívja a figyelmet a környezet- és klímavédelem fontosságára. Műsoraival kérdéseket tesz fel és válaszokat ad a nézőknek. Valódi értékeket mutat be az egész család számára szórakoztató és látványos formában.

  A Piac & Profit üzleti magazin online kiadása, a www.piacesprofit.hu a gazdasági szereplőkhöz, döntéshozókhoz, tulajdonosokhoz szól. Főként a kis- és középvállalatok működtetőinek ad hasznos gyakorlati és elméleti információkat a gazdaság mindennapjairól, azzal a szándékkal, hogy segítse a gazdaság szereplőit, főként a kkv-kat versenyképességük megszerzésében, megtartásában.

  A ReCity online magazin fókuszában a fenntartható város áll. Az újság szakértő szerzők és szakmai szervezetek bevonásával olyan jó gyakorlatok tárháza kíván lenni, melyek városaink élhetőbbé, fenntarthatóbbá alakítását tűzték zászlajukra.

  2011-től Zöld IPar Magazin (röviden: ZIP Magazin) néven jelenik meg a Hulladéksors szakmai folyóirat, Magyarország egyetlen folyóirata, amely – kibővült tematikája részeként – szakmai havilapként foglalkozik a hulladékgazdálkodás, a környezetvédelem és a megújuló energiahordozók hasznosításának témaköreivel egyaránt.

  Brandtrend

  ecolounge

  Greenfo.hu

  Irodahaz.info

  Iroda.hu csoport

  Mindennapi Pszichológia

  Ozone Network

  Piac és Profit

  ReCity Magazin

  Zöld Ipar Magazin

    Szakmai partnerek

  A Tudatos Vásárlók Egyesülete 2002 óta népszerűsíti az etikus, környezetileg és társadalmilag tudatos vásárlást, életmódot. Sokféle szakmai háttérrel rendelkező csapatuk (közgazdász, mérnök, marketinges, szociológus, jogász, geográfus, antropológus, agrármérnök) mindent megtesz, hogy a környezeti és társadalmi szempontok minél nagyobb szerephez jussanak az egyéni döntéshozatalban.

  A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (Hungary Green Building Council, röviden HuGBC) a környezet iránt elkötelezett építészekből, belsőépítészekből, mérnökökből, kutatókból, gazdasági szakemberekből valamint az építésgazdaság különböző területein működő cégekből és szervezetekből egyesületi formában alakult non-profit, országos szakmai, társadalmi együttműködés.

  A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. társaság kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat a régióban, valamint elősegíti és fejleszti a régió, és a régióban működő vállalkozások, kiemelten a KKV-k gazdasági versenyképességét. Ezt az innovációs folyamatok fókuszálásával, a keret- és környezeti feltételrendszerek folyamatos javításával, a tudás és technológia transzfer tudatos működtetésével és fejlesztésével, valamint a hálózatos kapcsolatok működtetése által elérhető szinergiák kihasználásával éri el.

  A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége a környezetvédelmi ipar érdekképviselete, közhasznú szervezet. Célja a környezeti kultúra fejlesztése, a zöldipar szerepének erősítése, szakmai érdekek érvényesítése, nemzetközi kapcsolatok erősítése.

  A Nemzeti Külgazdasági Hivatal feladata egyfelől a hazai kis- és középvállalkozások külgazdasági tevékenységének támogatása, másfelől pedig a külföldi cégek magyarországi befektetéseinek ösztönzése.  Legfontosabb relációs fókuszai a Széchenyi-tervhez, a  külgazdasági stratégiához és a keleti nyitás koncepciójához igazodnak: a régi, tradicionális exportpiacok megtartása mellett cél az új, dinamikusan fejlődő piacok meghódítása.

  Az Iparfejlesztési Közalapítvány 1990 óta a hazai gazdasági, műszaki és innovációs közélet aktív, ismert és elismert szereplője. Ez a szerepe 2012-re felerősödött, markánsabbá vált. Közhasznú tevékenységei a logisztika, a minőségügy és a környezetvédelem köré csoportosulnak változatlanul, ugyanakkor állandó fejlődés hatja át a szervezetet mind szakmailag, mind szervezetileg.

  A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) hazai szervezete. Az 1992-ben alapított svájci központú Világtanács ma már 200 nagyvállalat elsőszámú  vezetőjének koalíciója és több mint 60 országban van jelen nemzeti partnerszervezetein keresztül.

  A Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) a felelős vállalatirányítás iránt elkötelezett hazai és nemzetközi vállalkozásokat, vezető üzletembereket és elismert szakértőket tömörítő non-profit szervezet. Ez a filozófia egyaránt szolgálja a vállalkozások, az egyén és a társadalom érdekeit, így elősegíti Magyarország társadalmi, gazdasági és környezeti fenntartható fejlődését a felnövekvő generációk számára.

  Az MLBKT azoknak az ellátási lánc menedzsmenttel foglalkozó szakembereknek a közössége, akik hatékony, fenntartható és etikus ellátási láncokat hoznak létre és működtetnek.

  Céljuk, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak ahhoz, hogy a globális és helyi ellátási láncok ne sodorják veszélybe bolygónk és a következő nemzedékek jövőjét.

  A Magyar Adományozói Fórum államtól és pártoktól független támogatókat (alapítványok, vállalatok) tömörítő, egyesületi formában működő szakmai ernyőszervezet., amely arra törekszik, hogy a vállalatok, az alapítványok és a magánszemélyek egyre többen, egyre többet és egyre hatékonyabb módon támogassák a társadalmi ügyeket, és a non-profit szervezeteket, azaz egyre hatékonyabb módon fektessenek be a társadalomba.

    Együttműködők

  A smartBrand csapata fejlesztette ki a KÖVET Egyesület adatbázis kezelő rendszerét, amelyet szorosan együttműködve fejlesztünk és tökéletesítünk tovább.

  Az 5net fejlesztő csapata valósította meg új weboldalunkat, melyet az KÖVET új arculatrendszere alapján készítettek el. Weboldalunk fenntartásában évek óta szorosan együttműködünk a csapattal.

  A Salt Communications munkatársai dolgozták ki a KÖVET Egyesület új arculati rendszerét. Segítségünkre voltak a Greeneration-roadshow projektarculatának elkészítésében is.

  A Medence Csoport tervezte és gyártotta a 2013 évi CSR Piac teljes installációját, ahol a kiállító vállalatok és civil szervezetek összesen 44 standon mutatták be a CSR területén kialakított gyakorlataikat.

  Légár Béla a KÖVET Egyesület kiadványainak készítését segíti grafikai munkáival.

  A Folprint Zöldnyomda van segítségünkre kiadványaink, szakmai lapunk és egyéb papír alapú anyagaink környezetkímélő létrehozásában.

    Együttgondolkodók

  A Miskolci Egyetem GTK Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézetének egyetemi tanára. Kutatási területei a környezetgazdaságtan – jövőkutatás, hatásvizsgálatok, életciklus elemzés, fenntartható fejlődés és mérése, globalizáció, erőforrás kitermelés kockázatainak vizsgálata, öko-innováció és zöld fejlődés.

  A csíkszeredai Ökotrend Egyesület projektvezetője, már több mint három éve foglalkozik Zöld Iroda programmal Romániában.

  Közgazdász, business coach, mediátor. Társadalmi felelősségvállalás keretében segíti a KÖVET munkáját. Vallja, hogy az a hozzáadott érték, amit egy „jól-lét”-ben lévő csapat termel (kreativitással, elkötelezettséggel, lojalitással… stb.), megteremti a szervezet számára a jólétet. Hiszi, hogy a coaching megfelelő eszköz az egyéni fejlesztésre céges keretek között, hiszen épp az egyén kiegyensúlyozottsága, boldogsága a célja azáltal, hogy a folyamat során előhívja az ügyfél saját válaszait.

  Az ELTE TTK Környezettudományi Centrumának adjunktusa, 1999 óta tanít az ELTE-n és más egyetemeken. 2008-tól az ökológiai fenntarthatóság helyi, kisközösségi megoldásaival foglalkozó Kisközösségi Program vezetője. Fő érdeklődési területe a környezeti problémák társadalmi háttere, valamint az ökológiailag fenntartható társadalmak felé vezető utak kutatása. Doktori disszertációja Bioszféra-átalakításunk nagy ugrásai címmel könyv formájában is megjelent 2008-ban.

  2000-ben vonult vissza a politikai élettől, jelenleg üzleti tanácsadással, egyetemi oktatással foglalkozik. A jövő számára alkalmas életformát keresett, mikor Énlakára költözött, a falusi élet lényegét a természet közeli életmódban látja: „Amit én vidéken keresek, az egy posztmodern életforma. Nem a múltat szeretném konzerválni, hanem a jövőt keresem, melynek kisebb az ökológiai lábnyoma”.

  A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar főiskolai docense Zalaegerszegen. 2009-ben doktorált a Széchenyi István Egyetemen. Kutatási témái az emberi lét végső kérdései; a jólét, jóllét, boldogság; az alternatív közgazdaságtan – milyen szerepe lehet a közgazdaságtannak egy a gazdasági növekedés helyett az emberi életminőségre összpontosító társadalomtudomány megteremtésében.

  A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának habilitált egyetemi docense. Kutatási témái az üzleti szimuláció és a fenntartható fejlődés, ezen belül a kék gazdaság, a természetvezérelt gazdaság és a kisrégiók fejlődési lehetőségei.

  Doktori tanulmányait a Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskolájában folytatta 1999 és 2002 között. 2006-tól a győri Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának egyetemi adjunktusa. Oktatóként a környezet-gazdaságtan és környezet-menedzsment, vállalati kultúrák és a közösségi gazdaságtan tárgy tantárgyfelelőse és oktatója, a mérnök mesterképzés környezet-menedzsment jegyzetének szerzője. 2013-ban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán habilitált.

  2003-ban szerzett diplomát fizika-csillagászat szakon, majd 2008-ban doktorált részecskefizikából és csillagászatból. 2005 óta foglalkozik környezeti-energetikai és fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásokkal. Tudományos főmunkatársként a Pécsi Tudományegyetemen dolgozik, a Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport egyik vezetője.

  Agrármérnökként végzett 1998-ban, majd az állattenyésztés területén eltöltött gyakorlati év után a Pannon Egyetem Georgikon Karán szerzett PhD fokozatot 2004-ben. Jelenleg oktatóként dolgozik a Georgikon Karon, oktató és kutató munkája az állatanatómia és -élettan, takarmányozástan szakterületekhez kötődik. Tudományos tevékenysége a biológia ezen speciális ágaihoz kapcsolódik, de mindig is érdekelte a természetben megjelenő harmónia, a törvényszerűségekben kifejeződő üzenet és a filozófia.

  Felsőfokú tanulmányait Kaposváron végezte és PhD fokozatot is itt szerzett közgazdaságtudományban. Jelenleg a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kara Vállalatgazdasági Tanszékének vezetője, egyetemi docens. Kutatási területei az állattenyésztési ágazatok üzemgazdasági kérdései és nemzetközi versenyképességük, CSR.

  Felelős működés

  A KÖVET Egyesület fő célja a szervezetek segítése a fenntarthatóság útján. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyakorlatban is megmutassuk azt, hogy mit tehet egy civil szervezet a fenntarthatóságért.

  EMAS rendszerünk és a Zöld Iroda Program

  Mint a környezettudatos vállaltirányítás hazai úttörője, a KÖVET Egyesület az elsők között vezette be Magyarországon az EMAS környezetirányítási rendszert a 2005 márciusában indult, EMAS Egyszerűen névre hallgató EU által finanszírozott programunk keretében. Ökotérképezés segítségével végeztük el a kezdeti állapotfelmérést, és az EMAS dokumentációt 10-15 oldalban sikerült összeállítanunk. A rendszer bevezetése sikeres külső audittal zárult 2006 márciusában, és 2006. július 19-én megtörtént a nyilvántartásba vételünk, HU-000005 regisztrációs számmal. Évente elkészítjük az egyesület környezetvédelmi nyilatkozatát, melyben felülvizsgáljuk az előző évi célok teljesülését, valamint új célokat tűzünk ki; az EMAS rendszert pedig kétévente hitelesíttetjük. EMAS rendszerünkről bővebben lejjebb talál információt.

  Mint a Zöld Iroda Program megalkotója, igyekszünk irodánkat a programban lefektetett alapelvek szerint működtetni mind a 12 területen, amelyről bővebben a www.zoldiroda.hu oldalon olvashatnak.

  Munkatársaink iránti felelősség

  A KÖVET Egyesület felelősségvállalásának kiemelt területe a munkatársaink iránt vállalt felelősség. Évente legalább egy alkalommal „elvonulást” szervezünk, ahol a csapatépítés mellett megbeszéljük az Egyesületet érintő legfontosabb kérdéseket. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a kismamákkal és a kisgyermekes anyákkal való kapcsolattartásra, akiket a szakmai eseményeken kívül a kötetlenebb programokra is meghívunk.

  Adományozás

  Civil szervezet lévén korlátozott mértékben van lehetőségünk az adományozásra, ugyanakkor igyekszünk ezen a téren is jó példával elöl járni. A XV. éves KÖVET konferencián 2010-ben a konferencia ideje alatt gyűjtést rendeztünk a vörösiszap-katasztrófa károsultjai számára. Az összegyűjtött pénzadomány összegét (120 ezer forint) az Egyesület saját forrásából megduplázta. Ezen felül a KÖVET 15 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepi gálavacsorát az eredeti tervekhez képest szerényebb körülmények között rendeztük meg, és az így megtakarított több mint 300 ezer forintot szintén segélyezésre fordítottuk. Az összegyűjtött adományokat az Egyesület a Magyar Katolikus Karitász közvetítésével juttatta el a rászorulókhoz.

  Önkéntes munka

  Egyesületünk munkatársai több alkalommal is végeztek önkéntes munkát, például 2010-ben Ajkán, ahol kollégáink a vörösiszap-katasztrófa után segítettek a takarításban. 2014 tavaszán aKÖVET csapata is csatlakozott a Te Szedd! takarítási kampányhoz.

  A KÖVET EMAS rendszere

  A 2005 márciusában indult, EMAS Egyszerűen névre hallgató EU által finanszírozott programunk keretében 10 magyarországi és egy erdélyi kis- és középvállalatot segítettünk az EMAS bevezetéséhez egy egyszerű módszerrel.

   

  Ökotérképezés segítségével végeztük el a kezdeti állapotfelmérést, és az EMAS dokumentációt 10-15 oldalban sikerült összeállítanunk. Ennek a programnak a keretében vezettük be a KÖVET irodájában is a rendszert, aminek sikeres külső auditja 2006 márciusában lezajlott, és 2006. július 19-én megtörtént a nyilvántartásba vételünk, HU-000005 regisztrációs számmal. Az EMAS rendszer propagálásáért európai EMAS díjra javasolt minket az illetékes testület. A díjakról a sajtóközleményt itt megtekintheti.

  Az Európai Bizottság Környezeti Főigazgatósága támogatásával 2006 tavaszáig tartó programban belga, észt, litván, lett és lengyel partnerekkel összesen 57 kis- és középvállalat felkészítését végeztük el, illetve népszerűsítettük az EU környezetközpontú vállalatirányítási rendszerét.