Meghívó – Közgyűlés és szakmai műhely

 

Tisztelt Tagszervezetünk!

 

Ezúton tisztelettel meghívjuk a KÖVET Egyesület 2018. évi éves rendes közgyűlésére.

Időpont: 2018. március 06. (kedd) 13:00-16:00

Helyszín: Chinoin Zrt., 1045 Budapest, Tó utca 1-5, 119.ép  212-es előadóterem

Program:

12:30 – 13:00 Regisztráció
13:00 (határozat-képtelenség esetén 13:10) KÖZGYŰLÉS

1.       A napirend elfogadása

2.       A levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megválasztása

3.      Új tagszervezetek bemutatkozása

4.       Beszámolók a 2017. évről:

–  A titkárság beszámolója a 2017. évről (Tóth Gergely, főtitkár)

–  A Felügyelő Bizottság értékelése a 2017. évről (Fóris Ferenc FEB elnök)

–  Az elnökség értékelése (Ódor Erzsébet, elnök)

4.       2017. évi beszámoló elfogadása

5.       2018. évi tervek

–  A KÖVET Egyesület 2018. évi tevékenységi és gazdasági tervének bemutatása

– konkrét projektek bemutatása

–  Határozat a tagdíjak mértékéről

6.       Egyéb személyi ügyek

15.00 Fenntartható mobilitás

 

Amennyiben a Közgyűlés a megjelent tagok számánál fogva nem határozatképes, új Közgyűlést hívunk össze azonos napirenddel, azonos helyszínen 2018. március 06. 13 óra 10 percre.

A közgyűlésen szavazati joggal a KÖVET Egyesület rendes tagjainak kapcsolattartói rendelkeznek. Ha a kapcsolattartó nem tud jelen lenni, a tagvállalat vezetője kijelölhet más munkatársat is a képviseletre és a szavazásra. Ebben az esetben kérjük kitölteni a csatolt visszaigazoló lapon található meghatalmazást! (oldal alján)

Felhívjuk a figyelmet arra az alapszabályunk adta lehetőségre, amely szerint bármely KÖVET-tag meghatalmazhatja egy másik tag képviselőjét a nevében történő szavazásra. A meghatalmazást írásba kell foglalni, és azt a közgyűlésen be kell mutatni (Alapszabály 7. § 8. pont). Kérjük kitölteni és visszaküldeni a csatolt meghatalmazást. Egy KÖVET-tag kapcsolattartó maximum két meghatalmazást kaphat.

Társult tagjaink szavazati joggal nem rendelkeznek, de szeretettel várjuk őket is a közgyűlésre.

Kérjük, hogy az oldal alján található visszaigazoló lap kitöltésével február 22-ig jelezze, hogy részt tud-e venni a közgyűlésen (tehát mindenképpen kérjük kitölteni)!

Visszaigazoló-lap-és-meghatalmazás-31.-közgyűlés_v2.doc

 

Üdvözlettel:

Tóth Gergely

a KÖVET Egyesület főtitkára