Szervezeti felépítés – Munkatársaink

A KÖVET szervezeti felépítése

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért közhasznú, nem nyereségorientált szervezet. Egyesületünk elsősorban vállalatokkal foglalkozik, amelyek éves díj fejében tagként csatlakozhatnak hozzánk. Vállalati tagjainkon túl társult, illetve tiszteletbeli tagként egyetemekkel, állami intézményekkel, más egyesületekkel és személyekkel is kapcsolatban állunk.

A KÖVET operatív munkáját négyfős titkárság végzi a főtitkár és az elnökség stratégiai irányítása mellett. Az elnökséget 2013-ben választotta a közgyűlés négy évre. Az egyesület tevékenységét háromfős felügyelőbizottság ellenőrzi.

Elnökségi tagok

Ódor Erzsébet
ELNÖK
Chinoin Zrt. újpesti gyáregység környezet-, egészség- és munkavédelmi vezetője
okl. vegyészmérnök, BME
 
Ódor Erzsébet több mint 30 éve dolgozik az egyik legjelentősebb hazai gyógyszergyár, a Chinoin Zrt. környezetvédelmi tevékenységéért. A Chinoin színeiben szoros együttműködést alakított ki iparágon belüli és kívüli szakmai szervezetekkel, emellett magánemberként is lelkes környezetvédő. Az ő kezdeményezésére indult el a lejárt szavatosságú gyógyszerek begyűjtése, amely nonprofit szervezetként eredményesen működik tovább. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) Környezetvédelmi Albizottságának választott elnökeként Ódor Erzsébet 2002. óta tagja az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak, valamint ő volt a nemzeti delegált az iparág képviseletében a BAT referenciadokumentumok kidolgozásáért felelős munkacsoportban. 2001 és 2003 között a KÖVET elnökségi tagja volt.

 

Prof. Dr. Tóth Gergely
FŐTITKÁR
MATE Kaposvári Campus, Gazdaságtudományi Kar, Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Bionómia Tanszék
egyetemi tanár, tanszékvezető
közgazdász, szakfordító
 
 • Konferencia előadások (CSR és fenntarthatóság)
 • Felsővezető oktatások
 • Oktatófilm, multimédiás tananyag
 • Szakmai cikkek és kézikönyvek
 • Riportok, sajtómunka
 • Szakirodalom fordítása

Dr. Tóth Gergely a KÖVET ügyvezető igazgatója volt annak alapításától (1995) 2006 szeptemberéig. Jelenleg főállásban egyetemi tanár, a MATE Kaposvári Campusának, a enntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet Bionómia tanszékvezetője, de főtitkárként továbbra is segíti az egyesület munkáját. Közgazdász diplomát a Pécsi Tudományegyetem Marketing Tanszékén, Ph.D fokozatot pedig a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékén szerzett. Több, főleg EU finanszírozású programot vezetett, tanácsadással foglalkozott a környezettudatos és társadalmilag felelős vállalati gyakorlat elterjesztése érdekében. Számos cikk, kézikönyv szerzője. Nős, öt gyermek édesapja.

 
Salamon János
ELNÖKSÉGI TAG
MagNet Magyar Közösségi Bank, vezérigazgató
közgazdász

 

Salamon János az első magyar közösségi bank vezetője, egy olyan vállalaté, amely új alapokra kívánja helyezni a banki működést: a pénzüket a hitelintézetre bízó ügyfeleknek sokkal nagyobb rálátást, beleszólást enged a banki ügyekbe, mint bármely másik versenytársa a piacon. A MagNet a Valóban Felelős Vállalat díj tulajdonosa (2011). Salamon János a jó ügyek, a fenntarthatóság elkötelezett híve, a MagNet közösségi bankká alakításának egyik motorja. Több KÖVET-rendezvény előadója, résztvevője.

Baka Éva
ELNÖKSÉGI TAG
ügyvezető igazgató
Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ Egyesülés)
Agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök, vízgazdálkodási technológus, Kommunikáció és PR-szakember

 

Baka Éva a magyar környezetvédelmi szakma elismert képviselője. Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés vezetőjeként több mint tíz éve dolgozik a fogyasztók környezetvédelmi szemléletformálásán. Feladata az italos karton magyarországi szelektív gyűjtésének megszervezése, lakossági kommunikáció a szelektív hulladékgazdálkodás területén, az italos karton újrahasznosításának megoldása. Korábban a vállalati szektorban szerzett tapasztalatokat a Tetra Paknál (10 év). Vállalati és civil tapasztalatai nagy segítséget jelentenének a KÖVET működésének javításához. 1995 és 2005. között Baka Éva már dolgozott a KÖVET elnökségében.

 

 

 

 
Gärtner Szilvia
ELNÖKSÉGI TAG
DENSO Gyártó Magyarország Kft.
okleveles környezetmérnök, közgazdász
A Veszprémi Egyetemen szerzett okleveles környezetmérnöki, majd idegenforgalom és szálloda szakos közgazdász diplomát. Már az egyetem befejezése előtt környezetvédelmi koordinátorként helyezkedett el a Philips Kft-nél, majd az Artesyn Kft-nél volt környezetvédelmi megbízott, ahol a cég ISO 14001 rendszerét építette ki és vezette be. 2003 óta dolgozik a DENSO Kft-nél, mint környezetvédelmi és CSR koordinátor. Itt nem csupán a gyár belső környezetvédelmi feladatainak és ISO 14001-es rendszerének koordinálása tartozik a feladatai közé, hanem egyetemi oktatás, szakmai publikációk és a fenntarthatósági jelentés írása, valamint a cég képviselete helyi és nemzetközi szakmai konferenciákon egyaránt. Emellett vezeti a cég CSR Bizottságát és ő koordinálja a DENSO európai CSR Bizottságának felállítását is.

 

Nemesi Krisztina 

környezetvédelmi főosztályvezető helyettes, Richter Gedeon Nyrt.

ELNÖKSÉGI TAG

info@kovet.hu

Nemesi Krisztina vegyészmérnök és környezetvédelmi szakmérnök (vízminőség-védelem)végzettségét a Budapesti Műszaki Egyetem szerezte. Az egyik legaktívabb KÖVET tag.Feladatai közé tartozik a Dorogi fióktelep környezetvédelmi feladatainak ellátása, ajogszabályi és hatósági előírások betartásának biztosítása, a telephely környezeti monitoringrendszerének (szennyvíz, talajvíz, emisszió, immisszió) felügyelete, irányítása, a hatóságiadatszolgáltatások teljesítése. A 2000 óta működő környezetirányítási rendszerműködtetésében, fejlesztésében való részvétel, eljárások, szabályzatok, gyártási előiratokkörnyezetvédelmi szempontú ellenőrzése, jóváhagyása. A Dorogi KörnyezetvédelmiLaboratórium minőségügyi irányítása, mint felelős műszaki vezető, az akkreditációfenntartása. A Dorogi Környezetvédelmi Osztály GLP-laboratóriumának irányításaintézményvezetőként, ökotoxikológiai REACH-vizsgálatokban való részvétel.A Richter a KÖVET alapító tagja, 1995 óta tagvállalat.

Réti Gábor

EBK igazgató, EGIS Gyógyszergyárak Zrt.

ELNÖKSÉGI TAG

info@kovet.hu

Réti Gábor, az Egis Gyógyszergyár Zrt. dolgozója 1985 óta. A Budapesti Műszaki Egyetem,Vegyészmérnöki Karán szerezte Okleveles Gyógyszermérnök (1985), GyógyszerkémiaiSzakmérnök (1991) és Környezetvédelmi Szakmérnök (2005) diplomáit. Az EgisGyógyszergyár Zrt.-nél munkaviszonyban eltöltött 35 évében, fejlesztőmérnök,termelésirányítási részlegvezető, környezetvédelmi vezető, Környezetvédelmifőosztályvezető, Környezetvédelmi és Üzembiztonsági igazgató pozíciókat is betöltött. 2019. januártól EBK igazgató státuszban vesz részt a vállalat irányításában. Sok éves szakmai és irányítási tapasztalata, rendkívüli elkötelezettsége és kitartása érdemessé teszi a KÖVET Egyesület elnöki tagságára.

 

Dr. Szigeti Tamás

Üzletfejlesztési igazgató, WESSLING Hungary Kft.

ELNÖKSÉGI TAG

info@kovet.hu

Dr. Szigeti Tamás okleveles agrármérnök, agrokémiai növényvédelmi szakirányon, alapdiplomáját a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen szerezte.  Egyetemi doktori fokozatát szintén Keszthelyen, környezetvédelmi kémiai témából szerezte. Okleveles műszeres analitikai szakmérnök (BME) és okleveles környezetvédelmi szakmérnök (GATE).A Wessling Hungary Kft.-nél többek között a feladatai közé tartozik az új vizsgálati igények,lehetőségek felkutatása a vállalat laboratóriumai számára az élelmiszerbiztonság,környezetbiztonság témaköreiben. Tudományos rendezvényeket szervez, szakmaikonzultációkat, konferenciákat, a kétnyelvű Élelmiszervizsgálat Közlemények tudományosszakfolyóirat főszerkesztője; riportokat ad, közreműködik rádiós és televíziós műsorokban;szakmai előadásokat tart; saját tudományos dolgozatait publikálja; részt vesz aszakmapolitikai és stratégiai döntéseket előkészítő házon belül zajló munkában felsővezetőiszinten; valamint számos szakmai szervezet tagja.A Wessling 2005 óta a KÖVET tagja.

 

Felügyelőbizottság

 

 

Prof. Dr. Kerekes Sándor
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKE
a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora, a Kaposvári Egyetem Doktori Iskolájának vezetője

Kerekes Sándor professzor a KÖVET Egyesület korábbi elnöke, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetője, a környezetvédelem és a fenntarthatóság egyik legnagyobb hatású magyarországi szakértője, nagykövete. Számos generációt oktatott, tanított meg a környezettudatos, felelős gondolkodásra, cselekvésre. Munkásságával híven szolgálta és szolgálja a fenntarthatóság ügyét. Számos kitüntetése mellett 2012-ben a KÖVET a Dr. Georg Winter-életműdíjjal tüntette ki.

Kerekes professzor úr a kezdetek óta rendszeres előadója a KÖVET-rendezvényeknek, ezen túl szellemi mentorunknak, pártfogónknak is tekintjük.
 
Dr. Ostorházi László
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJA
Ostorházi Bevonattechnikai Kft., ügyvezető igazgató
jogász

Több mint 30 éve dolgozik az iparban, 20 éve vezeti a családi vállalkozást. Az Ostorházi Bevonattechnika Kft. új speciális megoldásokat fejleszt ki és alkalmaz, amelyek növelik az épített környezet élettartamát és használati értékét, miközben csökkentik az energiafelhasználást és az üzemeltetési költségeket.

A KÖVET Egyesület tagsága az elnökségbe választotta 2006-ban, mint „Másért Vállalkozót”, majd 2008-ben a felügyelő bizottság tagja lett. A vállalatvezetés mellett önkormányzati képviselőként is dolgozik lakóhelyén, Diósdon. Elkötelezett híve a fenntartható gazdálkodásnak, a vállalati társadalmi felelősségvállalásnak (CSR). Nős, 5 gyermek édesapja.

Handó János

alapító-tulajdonos Katica Tanya, Patca polgármestere

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJA

info@kovet.hu

Handó János közgazdász, turisztikai szakértő, a patcai Katica Tanya Élményközpontügyvezető igazgatója. Diplomáit a pécsi Janos Pannonius Tudományegyetemen szerezte,illetve Londonban tanult.Szakmai tapasztalatot és tudást szerzett hazai és nemzetközi projektek koordinálásában, akomplex szervezeti átalakítás, turisztikai fejlesztések, megújuló energiák, hulladékkezelésés szabadidőközpont vezetés és fejlesztés terén.Patca község társadalmi megbízatású polgármestere 2006 óta. Eredményorientált, avilágra, újdonságokra, innovatív, szokatlan megoldásokra nyitott ember.A Katica Tanya Élményközpont 2014 óta tagja a KÖVET Egyesületnek. Természetközeli,aktív pihenést elősegítő, és csak olyan attrakciókat fejleszt, melyek nem fogyasztanakenergiát, vagy ha igen, azt helyben, saját maguk állítják elő megújuló forrásokból.“Célunk, hogy aki ellátogat hozzánk, kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon, mintha máshovament, vagy otthon maradt volna”

Munkatársak

Prof. Dr. Tóth Gergely
FŐTITKÁR
MATE Kaposvári Campus, Gazdaságtudományi Kar, Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Bionómia Tanszék
egyetemi tanár, tanszékvezető
közgazdász, szakfordító
elnokseg@kovet.hu
 • Konferencia előadások (CSR és fenntarthatóság)
 • Felsővezető oktatások
 • Oktatófilm, multimédiás tananyag
 • Szakmai cikkek és kézikönyvek
 • Riportok, sajtómunka
 • Szakirodalom fordítása

Dr. Tóth Gergely a KÖVET ügyvezető igazgatója volt annak alapításától (1995) 2006 szeptemberéig. Jelenleg főállásban egyetemi tanár, a MATE Kaposvári Campusának, a enntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet Bionómia tanszékvezetője, de főtitkárként továbbra is segíti az egyesület munkáját. Közgazdász diplomát a Pécsi Tudományegyetem Marketing Tanszékén, Ph.D fokozatot pedig a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékén szerzett. Több, főleg EU finanszírozású programot vezetett, tanácsadással foglalkozott a környezettudatos és társadalmilag felelős vállalati gyakorlat elterjesztése érdekében. Számos cikk, kézikönyv szerzője. Nős, öt gyermek édesapja.

Herner Katalin
Ügyvezető igazgató
jogi szakokleveles környezetmérnök, környezeti auditor
herner.katalin@kovet.hu
 • Ökotérképezés
 • KIR, EMAS Egyszerűen
 • Életciklus elemzés
 • Környezeti teljesítményértékelés
 • Környezeti megtakarítások azonosítása
 • Vállalati környezeti programok
BUDAPESTI IRODA

 

Bíró Imola
Kommunikációs vezető
intézményi kommunikátor, okl. tájépítész mérnök
biro@kovet.hu
 • kommunikáció
 • tagsági kapcsolattartás
 • sajtó- és médiakapcsolatok
 • kiadványszerkesztés
 • elektronikus hírlevél és honlap szerkesztése
Szabó János
Pénzügyi vezető
penzugy@kovet.hu

Rőczei Norbert

LIFE Climcoop projektvezető
 
Szi-Ferenc Zsófia
Projektvezető
 
 
KAPOSVÁRI IRODA
Bene Barbara
Marketing asszisztens
 
Györki-Vincze Katinka
LIFE proETV projektkoordinátor
gyorki@kovet.hu
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trenyik Tamás
Projektmenedzser
trenyik@kovet.hu