Zöld Iroda

Zölden működik az Ön irodája?

Szeretné magát megkülönböztetni más zöld irodáktól?

 

A KÖVET Egyesület Zöld Iroda Programjában eddig több mint 120 szervezetnél honosodott meg a környezetkímélő- és emberbarát irodai működés, valamint a munkatársak fenntarthatósági szemléletformálása.

A program elemei:

 • szakértői tevékenység,
 • Zöld Iroda-képzés (irodavezetők, beszerzők, vezetők számára),
 • Zöld Iroda-verseny (irodák számára)
 • Zöld Iroda-kiállítás (a témához kapcsolható szolgáltatók és érdeklődők számára)
 • Zöld Iroda Minősítés(a témában „feketeövesek” számára)

 

A KÖVET-hez forduló irodák részéről merült fel az igény, hogy megkülönböztethetők legyenek a többi zöld irodától, és ezt független szakértő hitelesítse. Ebből a célból a KÖVET Magyarországon elsőként dolgozta ki a Zöld Iroda Minősítés kritériumrendszerét, amelynek teljesítése esetén az irodák Minősített Zöld Irodává válnak. A minősítési folyamat egy önértékeléssel kezdődik, amelynek eredményét és a kritériumrendszernek való megfelelést a KÖVET szakértői helyszíni audit keretében ellenőrzik. Megfelelés esetén – a tanúsítvány és a Zöld Iroda Minősítő levél átadását követően – az iroda rendszeresen küld információkat a KÖVET számára a szinten tartásról. A Zöld Iroda Minősített Munkahely cím megtartásához kétévente megújító audit szükséges.

A minősítésről bővebben a www.zoldiroda.hu oldalon olvashat.

„A Mars Magyarország együttműködik a KÖVET Egyesülettel, melynek fontos pillére a Zöld Iroda Program. Üzleti tevékenységünk mozgatója az Öt Alapelv, melynek teljesítménye hitünk szerint hatással van az emberekre és a bolygóra. Globális célunk, hogy tevékenységünket ZERO környezeti hatással végezzük 2040-re, ezért fontos folyamat irodai működéseink „zöldítése” is. Ebben a folyamatban segít Magyarországon partnerként a KÖVET azzal, hogy folyamatosan konzultálunk, mérjük a változást a KÖVET útmutatók alapján és az éves auditok eredményeként meghatározzuk a következő fejlesztési lehetőségeket.

A Zöld Iroda Minősítés látványos és jól megkülönböztethető elismerése egy vállalat környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvéseinek, mely egyben az üzleti kapcsolatokban is biztos garancia a „közös nyelv” és értékrend kifejezésére.”

Mayer Zsolt – Mars Magyarország, Vállalati Kapcsolatok Igazgató

Referenciák:

Kinnarps Hungary Kft.

MARS Magyarország Értékesítő Bt.

 

Közösségen alapuló irodazöldítés a KÖVET-nél

Összetett dolog egy vállalat, egy intézmény, de akár egy iroda irányítása is. Számtalan kihívással szembesülnek a különböző szervezetek napi szintű működésük során, és ezek közül csak egy a környezeti kérdések ügye, amely könnyen elsikkadhat a feladatok tengerében. Miközben próbálunk megfelelni a cégvezetés, az intézetigazgató, a tulajdonosok, a befektetők, a vevők, a hatóságok, az alkalmazottak és sok egyéb partner vélt vagy valós elvárásainak, saját „dobozunkba” ragadva nem látjuk az utat, az irányt, amerre haladni szeretnénk. Ebben nyújthat segítséget a közösségen alapuló irodazöldítés a KÖVET Egyesület Zöld Iroda Agóraközössége.

A KÖVET Egyesületnek már 16 éve célja az irodák környezeti terhelésének csökkentése, tudatosságuk fejlesztése, valamint eredményeik közlése a nyilvánossággal. Az elmúlt évek Zöld Iroda Versenyein részt vevő 130 szervezet aktivitása igazolja a vállalatok érdeklődését a zöld megoldások iránt: hat év alatt több mint 20 ezer irodai munkatárs környezeti szempontú tudatformálása valósult meg, és 330 000 m2 irodaterület vált zöldebbé, emberközpontúbbá.

A Zöld Iroda Agóra elnevezésű kezdeményezés a hazai, zöld irodát működtető vállalatok olyan nyilvántartása, amely egyben újfajta találkozási és tanulási lehetőséget is jelent. A szervezet méretétől és tevékenységétől függetlenül bárki megtalálja számítását, a kezdeményezés bármely irodában az operatív tevékenységek, a napi munkavégzés szintjén jeleníti meg a környezetvédelmi és CSR kérdések ügyét. A részt vevő vállalatok a KÖVET Egyesület által meghatározott elvek és célok mentén végzik tevékenységüket, szakemberektől kapnak segítséget és egymástól is tanulnak.

Segítségével kialakul egy elkötelezett, zöld csapat a szervezeten belül, akik jártasak a témában és a folyamatok átszervezésével, a munkatársak bevonásával és motiválásukkal, információátadással és a vezetők felé történő beszámolással elő tudják segíteni az akcióprogram megvalósulását, új módszerek bevezetését és a Zöld Iroda Program fenntartását hosszabb távon.

A projekt elsődleges célközönsége az irodai dolgozók, de jellegéből fakadóan az érintett munkatársak tudása elmélyül az általánosabb fenntarthatósági és környezetvédelmi témák terén, személyes érintettségük miatt képesekké válnak arra, hogy ne csak munkahelyükön, hanem magánéletükben is aktívan tegyenek a fenntarthatóság életvitel elérése érdekében.

Természetesen elengedhetetlen a vezetői támogatás és a vállalati stratégiához illesztése a programnak, valamint a munkatársak szélesebb körének bevonása, hiszen nélkülük nem valósítható meg a fejlesztés és az elért eredmények hosszú távú fenntartása.

A program központi eleme a folyamatos tudatformálás és kreatív belső kommunikáció, emellett pedig igen erős csapatépítő jelleggel bír a jó ügyért való közös fellépésnek köszönhetően.

Marketing szempontból az iroda számára előnyt jelenthet az iroda zöldítése, amelyet a külső kommunikációban is sikeresen lehet felhasználni.

A közösséghez bármely iroda csatlakozhat tevékenységtől és munkatársi létszámtól függetlenül, továbbá bevonhatja partnereit, beszállítóit, demonstrálhatja eredményeit megrendelői felé.

Az Agórához azok az irodák csatlakoznak, amelyek:

 • felismerték, hogy az irodábanis van létjogosultsága a környezetvédelem ügyének;
 • még a start mezőn állnak, de elindulnának a zöldülésútján;
 • szeretnének a magyarországi Zöld Irodák hivatalos adatbázisábanszerepelni;
 • szeretnék bevezetni és hosszú távonfenntartani a Zöld Iroda Programot;
 • növelnék munkatársaikkörnyezettudatosságát és új szokásokat vezetnének be a szervezetnél;
 • a sikeres Zöld Iroda Programhoz a közösségerejét is szeretnék használni;
 • a fenntarthatóság felé vezető úton inspirációra, ötletekre, támogatásra és visszajelzésekre van szükségük;
 • kreatívmódon képzelik el a környezetirányítási rendszert;
 • szeretnék megismerni a Zöld Irodák sikertörténeteit, mindennapi fortélyait;
 • megmutatnák eredményeiket;
 • nem szeretnének lemaradni a zöld trendekről.

 

Az újítás természete közösségi tevékenységen alapuló irodazöldítésből, valamint az irodai munkavégzés környezet- és emberbarát szempontok szerinti átalakításából fakad.

Ezek alapján nem a KÖVET szólítja meg az irodákat és tanítja meg nekik, hogyan tudják működésüket zöldebbé tenni (természetesen a szakmai hátteret továbbra is biztosítja hozzá), hanem hálózatba szervezi a téma iránt érdeklődőket. Egyaránt bevonja a „feketeöves”, minősített irodákat és a start mezőn állókat, akik így tudásukat és tapasztalataikat egymással megosztva, közösen nagyobb sikereket és eredményeket tudnak elérni a témában.

Tervezés alatt áll az évről évre ismétlődő programterv kidolgozása, amelyet hasonló keretek között, de változó tartalommal kívánunk megtölteni. A megvalósítani kívánt programelemek: kétnapos Zöld Iroda-menedzserképzés évente két alkalommal az agóra tag cég más és más képviselőjének, filmklubok, irodalátogatások, zöld iroda témakörök (energia, víz, hulladék, közlekedés, papír, irodaszerek, levegőminőség, étkezés, rendezvények stb.) körüljárása tapasztalatcserék és kerekasztal-beszélgetések során.

Kívül belül zöld

A Zöld Iroda Agóra-tagok fenntarthatósági törekvéseit és hitelességüket az egyik legnagyobb szakmai múlttal és 16 éves zöld iroda tapasztalattal rendelkező hazai szervezet – a tavaly nagykorúvá vált KÖVET Egyesület – tanúsítja. A KÖVET és Zöld Iroda Programja megújult arculattal és felfrissült programokkal, de a régi elkötelezettséggel folytatja munkáját a vállalatokkal karöltve.