35. KÖVET Közgyűlés

  

 

Tisztelt Tagszervezetünk!

Ezúton tisztelettel meghívjuk a KÖVET Egyesület 2022. évi, 35. rendes Közgyűlésére.

 

Időpont: 2022. március 21. 10:00-13:00

Helyszín: Budapesti Közművek Nonprofit Zrt., Márvány-terem (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.)

(https://goo.gl/maps/QZH98ePbawrpR7tG7)

 

Részvételi visszajelzés: https://forms.gle/oGKVxokDJBuiraNg9

 

Program:

9:45 – 10:00       Érkezés, regisztráció (kérjük a beléptetéshez hozza magával személyi igazolványát)

10:00 – 12:00    KÖZGYŰLÉS      

 1. Köszöntő: Tringer Ágoston, a BKM PR és kommunikációs igazgatója köszönti a résztvevőket
 2. Napirend elfogadása
 3. A levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megválasztása
 4. Beszámoló a 2021. évről:
 • A Titkárság beszámolója a 2021. évről (Herner Katalin, ügyvezető igazgató)
 • A Felügyelőbizottság értékelése a 2021. évről
 • Az Elnökség értékelése a 2021. évről

 

 1. évi beszámolók elfogadása
 2. évi tervek ismertetése
 • A KÖVET Egyesület 2022. évi tevékenységi- és gazdasági tervének bemutatása (Herner Katalin, ügyvezető igazgató)
 1. Határozat a tagdíjak mértékéről
 2. Tisztségviselő választás
 3. Egyéb ügyek
 4. Új tagszervezetek bemutatkozása

Amennyiben a Közgyűlés a megjelent tagok számánál fogva nem határozatképes, új Közgyűlést hívunk össze azonos napirenddel, azonos helyszínen 2022. március 21-én 10:15 percre.

A Közgyűlésen szavazati joggal a KÖVET Egyesület rendes tagjainak kapcsolattartói rendelkeznek. Amennyiben a kapcsolattartó nem tud jelen lenni, a tagvállalat vezetője kijelölhet más munkatársat is a képviseletre és a szavazásra. Ebben az esetben kérjük kitölteni a csatolt visszaigazoló lapon található meghatalmazást! (a meghívó levélhez csatolva találja a kitöltendő dokumentumot)

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a KÖVET Alapszabálya szerint bármely KÖVET-tag meghatalmazhatja egy másik tag képviselőjét a nevében történő szavazásra. A meghatalmazást írásba kell foglalni, és azt a Közgyűlésen be kell mutatni (Alapszabály 4. § 4.2.10. pont). Kérjük, hogy töltse ki és küldje vissza a csatolt meghatalmazást. Egy KÖVET-tag kapcsolattartó maximum két meghatalmazást kaphat.

               Társult tagjaink szavazati joggal nem rendelkeznek, de szeretettel várjuk őket is a Közgyűlésre.

 

Tisztségviselőt jelölni a mellékelt jelölő lapon lehetséges. Az Alapszabály ide vonatkozó részei:

6.§4. Vezető tisztségviselőként jelölni csak olyan egyesületi tagokat, ill. azok

munkavállalóit lehet, akik jelölésük alkalmával jelen vannak, jelölésükhöz hozzájárulnak, vagy nincsenek jelen, de jelölésükhöz előzetesen írásban hozzájárultak.

7.§ 2.6. A közgyűlés… Nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel megválasztja az

Egyesület elnökét és főtitkárát, az Elnökség tagjait, a Felügyelő Bizottság elnökét és

tagjait. A személyekre minden tag előzetesen írásban, vagy a helyszínen szóban

javaslatot tehet. Jelölések leadása: 2022. március 16-áig a bene@kovet.hu e-mail címre.

 

Kérjük, hogy a mellékelt linken: https://forms.gle/oGKVxokDJBuiraNg9

található kérdőív kitöltésével 2022. március 18-áig jelezze, hogy részt tud-e venni a Közgyűlésen!

 

Szeretettel várjuk!

Budapest, 2022. március 7.

 

Üdvözlettel:      

 

 

Herner Katalin Prof. Dr. Tóth Gergely
ügyvezető igazgató főtitkár