38. KÖVET Közgyűlés

Tisztelt Tagszervezetünk! 

Ezúton tisztelettel meghívjuk a KÖVET Egyesület 2024. évi, 38. Rendes Közgyűlésére.

Időpont: 2024. március 20. 14:00-16:00
Helyszín: Dumaszínház (Budapest, Corvin sétány 1., 1082)

Program:

13:30 – 14:00  Érkezésregisztráció

14:00 – 15:30  KÖZGYŰLÉS   

1.       Köszöntő: Baka Éva, a KÖVET Egyesület főtitkára köszönti a résztvevőket.

2.       Napirend elfogadása

3.       A levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megválasztása

4.       Beszámoló a 2023. évről:

·       A Titkárság beszámolója a 2023. évről (Herner Katalin, ügyvezető igazgató)

·       A Felügyelőbizottság értékelése a 2023. évről

·       Az Elnökség értékelése a 2023. évről

5.       2023. évi beszámolók elfogadása

6.       2024. évi tervek ismertetése

A KÖVET Egyesület 2024. évi tevékenységi- és gazdasági tervének bemutatása (Herner Katalin, ügyvezető igazgató)

7.       Határozat a tagdíjak mértékéről

8.       Új tisztségviselők választása

9. Alapszabály módosítás – Főtitkár és Ügyvezető Igazgató tisztségének összevonása, Elnökség tagjainak módosítása, képviseleti jogosultságok módosítása és beszámoló elfogadására vonatkozó rendelkezések pontosítása. 

10.  Egyéb ügyek

11.     Új tagszervezetek köszöntése

Közgyűlés tervezett vége: 15:30

15:50-16:30 Fenntartható félóra – Litkai Gergely humorista, a Dumaszínház produkciós vezetője, alapító tulajdonosa exkluzív előadást tart a KÖVET Egyesület számára!

Szeretettel várjuk Önöket!

Amennyiben a Közgyűlés a megjelent tagok számánál fogva nem határozatképes, új Közgyűlést hívunk össze azonos napirenddel, azonos helyszínen 2024. március 20-án 14:15 percre.

A Közgyűlésen szavazati joggal a KÖVET Egyesület rendes tagjainak kapcsolattartói rendelkeznek. Amennyiben a kapcsolattartó nem tud jelen lenni, a tagvállalat vezetője kijelölhet más munkatársat is a képviseletre és a szavazásra. Ebben az esetben kérjük kitölteni a meghatalmazást!

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a KÖVET Alapszabálya szerint bármely KÖVET-tag meghatalmazhatja egy másik tag képviselőjét a nevében történő szavazásra. A meghatalmazást írásba kell foglalni, és azt a Közgyűlésen be kell mutatni (Alapszabály 4. § 4.2.10. pont). Kérjük, hogy töltse ki és küldje vissza a csatolt meghatalmazást. Egy KÖVET-tag kapcsolattartó maximum két meghatalmazást kaphat.

Társult tagjaink szavazati joggal nem rendelkeznek, de szeretettel várjuk őket is a Közgyűlésre.

Kérjük, hogy a

kitöltésével 2024. március 18. 12:00-ig jelezze, hogy részt tud-e venni a Közgyűlésen!

Szeretettel várjuk!

Budapest, 2024. február 15.

Üdvözlettel:  

Baka Éva főtitkár és Herner Katalin ügyvezető igazgató