Budapest 100 klímasemleges város workshop – beszámoló

Városok és vállalatok együttműködése a klímaadaptáció területén workshop

Az április 18-án, a BKK Zrt. székházában tartott workshop célja volt, hogy hasonlóan az eddigi város-vállalat
tanácskozásokhoz hasonlóan átadjuk a jó gyakorlatokat, például klímaadaptációs
stratégia megalkotása, klíma platform és klíma alap létrehozása, közös gondolkodás,
együttműködések kialakítása klímaadaptációs szempontból, stb.
A rendezvény másik célja volt az önkormányzat részéről, hogy előkészítse a
későbbiekben aláírandó Klíma Megállapodást, amelye a 100 Európai Klímasemleges
Város projekt keretében kerül majd sor. Budapest Miskolccal és Péccsel együtt
képviseli Magyarországot azon európai városok között, akik vállalták, hogy 2050-re
elérik a klímasemlegességet, és a vállalatok bevonásában a Fővárosi Önkormányzat
a LIFE-CLIMCOOP módszertanára támaszkodott.
A résztvevőket Ámon Ada, a Budapest Főpolgármesteri Hivatal Klíma- és Környezetügyi
Főosztályának vezetője köszöntötte, majd Rőczei Norbert, a KÖVET Egyesület
munkatársa tartott előadást a LIFE-CLIMCOOP projektről. A projekt legfőbb
eredményeinek bemutatása mellett a város-vállalat módszertant ismertette, amely
hasznos eszköz lehet a fővárosi Klíma megállapodás előkészítése és tartalommal
történő megtöltése során is.
Barsi Orsolya, a Klíma- és Környezetügyi Főosztályvezető helyettese a Budapest klíma
mitigációs és adaptációs intézkedései és céljai közül mutatta be azokat, amelyek
önkormányzati kooperációban történő megvalósítása érdekesek lehetnek a
résztvevő vállalatok szempontjából is.

Ezután csoportmunka következett: a résztvevők négy asztal köré szerveződtek, és azt
a feladatot kapták, hogy az adott asztal témája mentén gondolkodjanak közös
város-vállalat projektötleteken. A négy téma a közlekedés, a megújuló energia, a
klímaadaptáció és a körforgásos gazdaság voltak (ez utóbbiban kapott helyet
minden olyan ötlet, amely nem fért bele a másik háromba). Az asztalok mellett az
Önkormányzat és a KÖVET munkatársai segítették a közös gondolkodást.
A kiscsoportok negyedórát töltöttek egy-egy téma megvitatásával, majd átmentek a
következő asztalhoz, így mindenki el tudta mondani a javaslatait mindegyik
szakterületen.
Ezután minden cég képviselője elmondta a plénum előtt, hogy az elhangzottak közül
mely projektötleteket látja megvalósíthatónak a saját szervezeténél is. A következő
lépésben a cégek és az önkormányzat munkatársai közösen konkretizálják és
előkészítik ezeket a projekteket, valamint a Klíma Megállapodás aláírói közé bevonják
a jelenlévőket.
A rendezvény utolsó előadásában Litkai Gergely, a Dumaszínház produkciós vezetője
tett arra javaslatokat, hogy a cégek hogyan tudják a leghatékonyabban végigvinni
az elhatározott változásokat a szervezetükön keresztül.