Build Green – Erasmus + projekt

2021 novemberében indult el az Erasmus+ Build Green nevű felnőttoktatási projekt, amelynek a KÖVET Egyesület a magyarországi megvalósítója. A magyar, görög és spanyol partnerségben indított projekt fókuszában az éghajlatváltozás, valamint az energia- és erőforrás-megőrzés áll. Ennek érdekében megvizsgáljuk, hogyan lehet olyan fenntartható tereket építeni, amelyek energiát és erőforrást takarítanak meg, egyúttal hosszú távú energiahatékonyságot biztosítanak.

A partnerek célja széles körben elérhető, fenntartható terek létrehozása.

Hat tématerületen dolgozunk:

 • újrahasznosított anyagok felhasználása,
 • passzív házak (melyekben csökken a fűtésre és a hűtésre használt energia mennyisége,
 • ökológiai szennyvízrendszerek (melyek csökkentik az öntözés és a műtrágya használat szükségességét, egyúttal változatos ökoszisztémát hoznak létre),
 • zöldfal (mely segít a szigetelésben),
 • tetőkertek (szintén a szigetelésben van szerepük, továbbá lehetővé teszik az élelmiszer termelést),
 • beltéri mezőgazdaság (növeli a termőhelyet, a helyben való termesztéssel csökkenti a csomagolás és a szállítás szükségességét)

A fenti jó gyakorlatok csökkentik az energia és erőforrás felhasználást az építés és a karbantartás időszakában is.

A Build Green projekt nemzetközi konzorciuma hisz abban, hogy a fenti témák olyan lehetőségeket nyitnak meg a résztvevők előtt, amelyek által a gyakorlatban ők is részesévé válnak a körforgásos gazdaságnak. A projekt az alábbi országokban valósul meg: Spanyolország, Magyarország, Görögország. A KÖVET Egyesület a tetőkertek, zöldfalak, beltéri mezőgazdaság témákkal foglalkozik. Feladataink közé tartozik a jógyakorlatok gyűjtése, a tudásmegosztás és népszerűsítés, eredmények és módszerek bemutatása, terjesztése. A beltéri mezőgazdaság témában partnerünk a MATE Keszthelyi szakértője Dr. Kovács Barnabás.

A nemzetközi konzorcium tagjai:

További információk a projektről: https://buildgreen-project.eu

A projekt Facebook oldala: https://www.facebook.com/BuildGreenErasmusPlus/

A projekt videótára a témaköröket feldolgozó 107 videóval, 4 különböző nyelven.

Projektismertető brossúra: https://kovet.hu/wp-content/uploads/2024/02/HU_Build-Green-leaflet.pdf

A Build Green projekt hírlevele 1. 2022. ősz: https://kovet.hu/wp-content/uploads/2023/02/HUN-Build-Green-1st-Newsletter.pdf

2. hírlevél 2022. tél: https://kovet.hu/wp-content/uploads/2023/05/HUN_Build-Green-2nd-Newsletter-2.pdf

3. hírlevél 2023. tavasz: https://kovet.hu/wp-content/uploads/2023/05/HUN_Build-Green-3rd-Newsletter.pdf

4. hírlevél 2023. nyár: https://kovet.hu/wp-content/uploads/2023/06/HUN_Build-Green-4th-Newsletter.pdf

5. hírlevél 2023. ősz: https://kovet.hu/wp-content/uploads/2023/11/Build-Green-5th-Newsletter-HU.pdf

6. hírlevél 2023. tél: https://kovet.hu/wp-content/uploads/2024/02/HU_Build-Green-6th-Newsletter2023.pdf

A projekt során kidolgozott magyar és angol nyelvű tananyagok, esettanulmányok, szabadon felhasználhatók, a forrás megjelölésével.

Build Green – Erasmus + project

In November 2021, the adult education project Erasmus+ Build Green was launched, of which KÖVET Association is the Hungarian implementer. The project, launched in partnership between Hungary, Greece and Spain, focuses on climate change and energy and resource conservation. To this end, we will explore how to build sustainable spaces that save energy and resources while ensuring long-term energy efficiency.

The partners aim to create sustainable spaces that are widely accessible.

We are working on six thematic areas:

 • Use of recycled materials,
 • passive houses (which reduce the amount of energy used for heating and cooling,
 • ecological waste water systems (which reduce the need for irrigation and fertiliser use, while creating a diverse ecosystem),
 • green walls (to help with insulation),
 • rooftop gardens (also play a role in insulation and allow food production),
 • indoor agriculture (increases growing space, reduces the need for packaging and transport by growing locally)
  The above good practices also reduce energy and resource use during construction and maintenance.

The international consortium of the Build Green project believes that the above themes will open up opportunities for participants to become part of the circular economy in practice. The project will be implemented in Spain, Hungary and Greece. KÖVET Association is working on the topics of roof gardens, green walls, indoor agriculture. Our tasks include collecting good practices, sharing and promoting knowledge, presenting and disseminating results and methods. Our partner for indoor agriculture is Dr. Barnabás Kovács, an expert from MATE Keszthely.

Members of the international consortium:

More information about the project: https://buildgreen-project.eu

Facebook page of the project: https://www.facebook.com/BuildGreenErasmusPlus/

The project’s video library contains 107 videos on the themes, in 4 different languages.

Curriculum Curriculum – Build Green (buildgreen-project.eu)

Best Cases: Best Cases – Build Green (buildgreen-project.eu)

Theorethical Framework: Theoretical Framework – Build Green (buildgreen-project.eu)