EMAS Kerekasztal találkozó – Beszámoló

EMAS Kerekasztal találkozó – Beszámoló

 

EMAS Közösség – körforgásos gazdaság – biogáz hasznosítás – papírgyártás 90 km/h-val – szárnyas ostorfa

A fenti kifejezések közös nevezője a KÖVET Egyesület által szervezett IX. EMAS Kerekasztal találkozó, melyet 2018.április 11-én tartottunk a hazai EMAS Közösség képviselőinek részvételével. A rendezvény házigazdája Európa egyik legnagyobb hullámalappapír gyártója, a Hamburger Hungária Kft., helyszíne a vállalat dunaújvárosi telephelye. Az EMAS Kerekasztal találkozók célja az információátadás és fórum biztosítása az EMAS rendszerben érintettek – hitelesített szervezetek, hitelesítők, az illetékes testület és a minisztérium – számára. Jelenleg Magyarországon 31 EMAS hitelesített szervezet van, két egyéni akkreditált hitelesítő és egy szervezeti hitelesítő 6 hitelesítővel. A rendezvényen végül összesen 30-an vettünk részt, köztük 18-an hitelesített szervezettől érkeztek.

 

Házigazdánk, a Hamburger Hungária Kft. 2004 óta a 2-es regisztrációs számmal rendelkező EMAS hitelesített szervezet Magyarországon. A Prinzhorn Holding Containerboard divíziójának vállalataként a fő tevékenységük a papírgyártás, 100%-ban hulladékfeldolgozás révén – a cégcsoporthoz tartozik még a Hamburger Recycling divízió hazai vállalata a Duparec Kft., mely a hulladék papír begyűjtéssel és előkezeléssel foglalkozik, valamint a Dunapack Kft., a környezetbarát csomagolóanyagok gyártója. Jelmondatuk: Értéket teremtünk a hulladékból. A körforgásos gazdaság alapelveit valósítja meg a vállalat a gyakorlatban az EMAS rendszer keretein belül. Mint az Bencs Attila ügyvezető igazgató köszöntőjéből kiderült, a felsővezetőség elkötelezettsége a folyamatok mozgatórugója, a vállalat környezetvédelmi és fenntarthatósági eredményeinek záloga.

Jelenleg Magyarországon mintegy 96 ezer tonna[1] hulladékpapír keletkezik, ennek 80%-a újrahasznosításra kerül. Vincze Virág környezetvédelmi vezető előadásából és az üzemlátogatás során megtudhattuk, hogy a vállalatnál feldolgozott papír 45%-a hazai eredetű, a többit importból kell beszerezni, mivel a vállalat kapacitása meghaladja a jelenleg elérhető hazai hulladékpapír forrásokat. A papírgyártásról néhány elképesztő adat: a 3. számú papírgép 1976 óta üzemel, folyamatos fejlesztésével a gép ma is hatékony és 210 ezer tonna papírt gyárt évente. Az újabb és nagyobb kapacitású 7-es papírgép teljesítménye 490 ezer tonna papír évente, percenként 1500 m 780 cm széles papír előállítására képest, ami 90km/h sebességnek felel meg. A folyamatos fejlesztésre jó példa a papírgyártáshoz használt fajlagos vízmennyiség csökkentése az évek során 50 m3/tonnáról mintegy 7 m3/tonnára. Az utóbbi 20 év alatt a termékegységre eső összes energia felhasználás a felére, mintegy 1300 kWh/tonnára csökkent. 2016-ban a vállalat saját vegyes tüzelésű erőművet adott át, ahol a hulladékfeldolgozásból származó, papírgyártásra alkalmatlan ún. rejekt hulladék energetikai hasznosítása történik. Bár a papírgyártás nagy vízigényű folyamat, a vállalat az ebből adódó lehetőségeket kihasználva a keletkező szennyvizet kétlépcsős biológiai szennyvíztisztítón kezeli, ahol az anaerob reaktoroknak köszönhetően biogázt állít elő mintegy 25 ezer m3/nap mennyiségben, melyet a 2017-ben telepített biogáz motorok „zöld” villamos energiává alakítják át.

A kerekasztal találkozó résztvevői az üzemlátogatás során bepillantást kaphattak a hulladékfeldolgozás folyamatába, az erőmű működésébe, a papírgyártás folyamatába és az automatikus anyagmozgatás rejtelmeibe.

A találkozó során az EMAS rendszert érintő hazai és EU-s változásokról, az EMAS hatékonyságát vizsgáló REFIT eredményeiről és az ágazati referencia dokumentumokról is hallhattunk Adamovics Orsolya osztályvezetőtől az FM képviseletében. Varga András a Pest Megyei Kormányhivatal, mint Illetékes testület nevében tájékoztatta a jelen lévőket az EMAS-t érintő e-papír rendszerről, ügyfélkapus ügyintézésről és az eljárási részletekről.

A szakmai előadások legfontosabb üzenete: 2018.szeptember 14. Ez az a dátum, amellyel érvényét veszíti minden EMAS vagy ISO14001-es tanúsítvány, amit nem az új 2015-ös szabvány és a 2017/1505 EU rendelet szerint tanúsítottak és adtak ki. Morvacsikné File Katalin az ÉMI-TÜV Süd Kft. vezető hitelesítőjeként a szabvány és rendelet legfontosabb változásaira és azok gyakorlati jelentőségére hívta fel az EMAS Közösség figyelmét.

Az EMAS Kerekasztal találkozók egyik fontos célja, hogy fórumot biztosítson az EMAS Közösség részére, a tagok elmondhassák véleményüket, javaslataikat, kérdéseiket az EMAS rendszerrel kapcsolatban és azok a megfelelő válaszokra találjanak. Tettük ezt már korábban is a kerekasztal találkozók műhelymunka részében, a felmerült kérdéseket, javaslatokat, megjegyzéseket pedig eljuttattuk a megfelelő célszervezetekhez. Az az érdekes helyzet állt elő, hogy a kerekasztal korábbi megállapításait most az EU REFIT nevű célravezetőségi vizsgálatának megállapításai között hallhattuk vissza. Ilyenek pl. az a tény, hogy az EMAS rendszeren kívüli ismertségének hiánya is gátolja az EMAS terjedését, hatékonyságát; a piac és a szabályozás nem motiválja eléggé az EMAS-ban való részvételt és ilyen hatással lehet a kritériumok teljesítésének nehézségei is a szervezeteknél. A vizsgálat ugyanakkor megerősítette az EMAS létjogosultságát, miszerint hozzájárul a szervezetek környezetterhelő hatásának csökkentéséhez és ösztönzi az innovációt a szervezeteknél. Ezt erősítik a folyamatosan készülő és elfogadott ágazati referencia dokumentumok is, amelyekhez akár a hazai EMAS-os szervezetek is hozzájárulhatnak a legjobb környezetvédelmi irányítási gyakorlatok területén. Adamovics Orsolya a fentieken túl azt is kiemelte, hogy bár számosságát tekintve a hazai EMAS hitelesítéssel rendelkező szervezetek száma nem növekszik jelentős mértékben, de a számosság nem is csökken, stabil eredményt érünk el, illetve az EU tagállamai között a lakosságra, GDP-re vagy akár a vállalkozások számára vetített EMAS regisztrációk számában a lista első felére ugrunk.

Az EMAS Közösség jelenlévő tagjai a műhelymunka során az új követelmények közül a kockázatértékelésről, az életciklus szemlélet értelmezéséről, az EMAS külső és belső kommunikációjáról és az érdekelt felek elvárásainak azonosításáról folytattak kötetlenebb, interaktív párbeszédet, amelynek legfontosabb üzenetei:

  • Kockázatértékelés eddig is szerepelt az irányítási rendszerekben, ezt kell kiegészíteni illetve a lehetőségeket azonosítani, beépíteni a rendszerbe.
  • Érdekelt felekkel is foglalkoztak eddig az EMAS-os szervezetek, a változás egy nyitást jelent, minél szélesebb körűen foglalkozzanak az érdekelt felekkel és a velük való aktív kommunikációval.
  • Az érdekelt felek bevonására, az EMAS kommunikálására sok jó gyakorlat, tapasztalat van, ezeket érdemes lenne egybegyűjteni, átadni, követni, ez egyben az EMAS rendszeren kívüli ismertségének javítását is szolgálná.
  • Ez utóbbi célt segíti az EMAS logó minél szélesebb körű használata is a szervezetek belső és külső kommunikációjában. Meg kell keresnünk azokat a lehetőségeket, hogy az EMAS-nak társadalmi ismertsége is legyen. Az EMAS Közösség véleménye szerint ez valamennyi hitelesített szervezet feladata.

 

A Hamburger Hungária Látogatóközpontban találjuk a Magyar Papírmúzeumot[2], amely felöleli a papírgyártás és használat évezredeit a kínaiak papírfeltalálásától kezdve a hazai középkori papírmalmokon és a vízjeleken keresztül a mai modern papír és csomagolóeszközökig, mintegy 1000 m2-en. A kalandos papírtörténeti kirándulás közben olyan érdekességeket tudhattunk meg, mint hogy papír szinte minden cellulóz alapú növényből készíthető, mint pl. a szárnyas ostorfából, de akár a növényevők előre feldolgozott „végtermékéből” is, erre, az elefántkakipapírnak hívott papírból készült borítékra is találunk példát a papírmúzeumban, ami a körfogásos gazdaság egészen szélsőséges példájának is tekinthető.

 

A következő, jubileumi X. EMAS Kerekasztal találkozóra jövőre kerül sor, az EMAS Közösség tagjaival addig is kapcsolatban maradunk.

 

Herner Katalin

ügyvezető igazgató

KÖVET Egyesület

[1] 2016 évi adat,forrása: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp

[2] https://magyarpapirmuzeum.webnode.hu/