GYIK

Mi a KÖVET?

A KÖVET nem nyereségorientált, a kormányzattól és érdekcsoportoktól függetlenül működő közhasznú társadalmi szervezet. 1995 októberében alapította 23 vállalat, a tagok száma azóta folyamatosan nő. Az egyesület a CSR Europe, a Global Footprint Network, a „Change the World!” díjjal kitüntetett INEM (International Network for Environmental Management) magyarországi tagszervezete, és a GRI magyarországi szervezeti együttműködő partnere (organizational stakeholder).

Miért KÖVET?

Az alapítási nevünk Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, a KÖVET ennek a betűszava. 2008-ban nevünket “KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért”-re cseréltük, ezzel is mutatva, hogy a környezetvédelem mellett a tágabb fenntarthatósággal foglalkozunk. A KÖVET betűszót ugyanakkor megtartottuk.

Miért jött létre a KÖVET?

Létrejöttünk fő célja a különböző szervezetek segítése a fenntartható fejlődés útján. Ezen belül a vállalatok és más szervezetek környezeti felelősségének erősítése, a környezettudatos vállalatirányítás gyakorlati ismereteinek és tapasztalatainak népszerűsítése, a tisztább termelés terjedésének támogatása, a társadalmilag felelős vállalati gondolkodásmód terjesztése.

Milyen formában működik a KÖVET?

Egyesületi formában működünk, ebből adódóan a ötfős, operatív munkát végző titkárság mellett nyolcfős Elnökség, háromfős Felügyelő Bizottság és a tagokból álló Közgyűlés vezeti az egyesület munkáját.

Kik a KÖVET tagjai?

A KÖVET tagjai elsősorban vállalatok. A KÖVET tagjai nem “zöld mintavállalatok”, de a környezetért felelősséget érző cégek, akik tevékenységüket is ezen szempontok szerint próbálják alakítani, alkalmazzák és terjesztik a környezettudatos vállalatirányítás eszközeit, módszereit. A rendes tagok mellett vannak társult tagjaink is, főleg egyetemek, civil szervezetek és más közhasznú szervezetek.

Miért érdemes taggá válni?

Tagvállalatainkat folyamatosan tájékoztatjuk a környezetvédelem és fenntarthatóság témájában a legaktuálisabb képzésekről, rendezvényekről, kiadványokról. Különböző témákban saját rendezvényeket szervezünk, amelyeken tagvállalataink jelentős kedvezménnyel vehetnek részt, illetve átlagosan 30%-os kedvezménnyel vehetik igénybe szakmai szolgáltatásainkat, programjainkat. Ezeken túl a médiában való megjelenéseinken is tagvállalataink pozitív példáit szoktuk felhozni, ami marketing szempontból is előnyös. A tagság előnyeiről bővebben itt olvashat.

Csak tagok részesülhetnek a KÖVET szolgáltatásaiból?

Minden programunk nyitott bármilyen szervezet, gyakran akár magánszemélyek számára is. Tagjaink azonban ezeken általában ingyenesen, vagy jelentős kedvezménnyel vehetnek részt. Vannak olyan szolgáltatások is (hírlevél, pályázatfigyelő rendszer, médiamegjelenés, közös pályázatok írása stb.), amelyeket csak tagok vehetnek igénybe.

Hogyan lehet KÖVET-taggá válni?

A belépni szándékozó vállalatnak ki kell töltenie a belépési nyilatkozatot, melyben kinyilvánítja az egyesületbe való belépési szándékát, az egyesület alapszabályának elfogadását, a tagdíjfizetési kötelezettség vállalását. A belépési nyilatkozatot a titkársághoz kell eljuttatni, annak elfogadásáról a KÖVET elnöksége dönt. Az elfogadás után tagdíjszámlát, majd egy KÖVET-kiadványokból és egyéb anyagokból összeállított csomagot küldünk.

A KÖVET tanácsadó cég?

Nem. A KÖVET egy közhasznú, non-profit egyesület. Igaz ugyan, hogy végez tanácsadói jellegű munkát, de ezt egyrészt non-profit alapon teszi (a nyereséget közhasznú célok elérésére fordítja), másrészt pedig nem a profitszerzés céljából, hanem valamely új módszer tesztelése, elterjesztése okán.

A KÖVET igyekszik megfelelni az általa kidolgozott Másért Vállalkozó modell elveinek:

Vállalat

Másért Vállalkozó

Cél

Nyereség Ember

Eszköz

Ember Nyereség

Küldetés

Alárendelt Közjó

 

Milyen munkákat végez a KÖVET?

A KÖVET tevékenysége során képzésekkel, információ-szolgáltatással, konferenciákkal és nem utolsó sorban szakmai szolgáltatásokkal segít a vállalatoknak környezettudatosabbá és fenntarthatóbbá válni. Szakmai munkáink közé tartozik telephelyek környezetvédelmi felmérése, ISO 14001/EMAS csoportos bevezetése, környezetbarát iroda program, környezeti megtakarítások azonosítása, környezeti teljesítményértékelő rendszer kiépítése, termékek életciklus-elemzése (LCA), környezeti és fenntarthatósági jelentések minősítése, stratégiai fenntarthatósági audit, iparági összemérés (benchmark) és vállalati környezetvédelmi képzések tartása.

Melyek a KÖVET távlati céljai?

Szeretnénk, ha 2105-re megszűnne a KÖVET.

Miért van ilyen furcsa távlati célja a KÖVET-nek?

Azért, mert ha 100 év múlva az emberi társadalmak fenntarthatóan működnek a Földön, akkor a KÖVET-hez hasonló szervezetekre nem lesz többé szükség.

Melyek a KÖVET céljai a közeljövőben?

Szeretnénk a következő években is aktívan hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar gazdaság a fenntartható fejlődés (nem növekedés!) pályájára álljon. A KÖVET ezt úgy kívánja elősegíteni, hogy terjeszti a vállalati felelősségvállalás (CR, vagy társadalmi felelősségvállalás, CSR) eszméjét és módszereit, a környezet védelmére különös hangsúlyt fektetve. Kiemelten fontosnak tartjuk a kis- és középvállalkozások (KKV) segítését, versenyképességük növelését.