LIFEproETV Projekt

LIFEproETV – promotion and implementation of ETV as an
EU voluntary scheme for verifying performance of environmental technologies
(LIFE19 GIE/PL/000784)

(ETV, mint önkéntes alapú, környezeti technológiákat hitelesítő rendszer népszerűsítése és bevezetése az Európai Unióban)

A KÖVET Egyesület nemzetközi konzorcium keretében, lengyel koordináló partnerrel vesz részt a LIFEproETV című projektben. Cél, hogy az ETV legyen Európában a piacvezető hitelesítési rendszer az új, innovatív környezeti technológiák tekintetében.

A projekt 26 hónapos idősávban valósul meg, 2020. szeptember 1-től 2022. december 31-ig. Magyarországot a KÖVET Egyesület képviseli, a lengyel koordináló partner mellett egy további lengyel szervezet, valamint, szlovén, francia, német, spanyol és olasz kedvezményezettek vesznek részt a programban.

Az ETV – annak ellenére, hogy az új környezeti technológiák iránt egyre nő a kereslet, valamint ISO keretrendszer és EU program áll mögötte – még mindig kevéssé elterjedt, és a benne rejlő lehetőségek kiaknázása sem történt meg. Az ISO 14034-es szabványon alapuló hitelesítési rendszer legfőbb ismérvei a megbízhatóság, a pártatlanság és a rugalmasság.
Sajnos kevéssé ismert és elterjedt ez a rendszer Európában – kivéve Lengyelországot, Spanyolországot, Németországot és Olaszországot -, így az érintett szervezetek, gyártók, felhasználók, vásárlók gyakran nem is tudnak a létezésérő, az ide kapcsolódó jó gyakorlatokról. Habár az ETV segíti a döntéshozókat és a szakpolitikai szerveket a környezeti, klíma, és innovációs célok elérésében, a szerény képviselet miatt a benne rejlő lehetőségek nincsenek kihasználva.

A program célja, hogy a résztvevő partner szervezetek segítségével információs és figyelemfelhívó kampány keretében kapacitást növeljen (tudásközpont hálózatok létrehozásával), bevonzza az érintetteket és népszerűsítse az ETV hitelesítési rendszert, elősegítve annak széles körben való elterjedését, elismertségének növelését. Elsődleges célok a márkaépítés, a köz-és magán beszerzésben való népszerűsítés, illetve a szakpolitikai elfogadottság növelése. A KÖVET Egyesület szerepe, a folyamatos szakmai támogatás nyújtása mellett, főként a networking. Vezető szerepet a tudásközpont-hálózat kiépítésében játszunk majd. Az ETV-t népszerűsítő kampány Lengyelország, Spanyolország, Olaszország,
Franciaország és Szlovénia mellett Magyarországra terjed majd ki 2022 folyamán.