International relations

A KÖVET 2007-ben csatlakozott a 2003-ban alapított amerikai Global Footprint Network hálózathoz, amely az ökológiai lábnyom számításával foglalkozó tekintélyes tudósokból és tudománypolitikai tanácsadókból álló amerikai testület. William E. Rees és Mathis Wackernagel alkotta meg a hetvenes években a ma egyre elterjedtebbé váló ökológiai lábnyom mutatót.

Az ökológiai lábnyom azt fejezi ki, hogy egy ember mennyire terheli meg a természeti környezetet földterületben kifejezve ha/fő mértékegységben. Ezzel kapcsolatban olyan kérdéseket feszeget, hogy valóban elég nekünk ez az egy bolygó? Hogyan segíti elő az ökolábnyom a fenntartható fejlődést? Hogyan járul hozzá a karbon kibocsátás az emberiség ökológiai lábnyomához? Valamint olyan merész megállapításokat tesz, mint: ha mindenki úgy élne, mint egy átlagos amerikai, akkor öt bolygóra lenne szükségünk.

KÖVET is one of the most active members of International Network for Environmental Management (INEM) in the region.

 

Az INEM Hamburgi székhelyű egyesület, amely KÖVET-hez hasonló nemzeti egyesületeket tömörít, főleg Európából. Ezek közül a legrégebbi az 1994-ben alakított német B.A.U.M., amely az ötletet adta a KÖVET megalapításához. Az INEM sokat segített a KÖVET első éveiben, tanácsokkal, kapcsolatokkal, részben Magyarországon elkölthető pályázati pénzek megszerzésével. Személy szerint az első időkben Troy Davis, az INEM akkori igazgatója fordított sok energiát Magyarországra, később pedig az INEM 2005-ben nyugdíjba vonult elnöke, Dr. Georg Winter, aki saját jövedelméből egészítette ki a kezdetben elnyert pályázataink önrészét.

Dr. Winter saját cégénél vezette be a hetvenes évektől a környezettudatos vállalatirányítás átfogó rendszerét, ami az ISO 14000 szabványsorozat előfutárának tekinthető. Erről az EU már 1987-ben megjelentetett egy gyakorlati kézikönyvet, ezt több fordítás után magyarra is átültettük. A Zölden és nyereségesen c. könyv 1998-ban elnyerte „Az év környezetirányítási szakirodalmi díját”. Megerősödve a KÖVET az INEM oszlopos tagja lett, átalakulások után a nemzetközi szervezet ügyvezetését is Budapestről láttuk el mintegy másfél évig.

A KÖVET aktív szakmai kapcsolatban áll a Global Reporting Initiative-vel (GRI – magyarul: Globális Jelentéstételi Kezdeményezés). Az ENSZ égisze alatt működő, holland székhelyű, független civil szervezet célja egy nemzetközileg elfogadott jelentéskészítési standard elkészítése és folyamatos fejlesztése. A GRI-t 1997-ben hívta össze a Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES – magyarul: Környezetileg Felelős Gazdaságok Koalíciója) szervezet az ENSZ Környezeti Programjával (UNEP) közösen. Abból a célból alapították, hogy a fenntarthatósági jelentéstétel gyakorlatát a pénzügyi jelentéstétel szintjére emeljék, és így elérjék, hogy a jelentésekben közölt információ átlátható, összehasonlítható, hiteles, pontos, időszerű és ellenőrizhető legyen. A GRI ezt a munkát világszerte vállalatok, környezetvédelmi és társadalmi nem kormányzati szervezetek, könyvvizsgáló szervezetek, szakszervezetek, befektetők és egyéb érdekelt felek aktív részvételével végzi. A KÖVET 2008 szervezeti partnere a GRI-nek.