Taggá válás

A taggá válás menete és feltételei

A belépni szándékozó vállalatnak ki kell töltenie a Belépési nyilatkozatot (ld. alább), amelyben kinyilvánítja:

 • az egyesületbe való belépési szándékát,
 • az egyesület alapszabályának elfogadását,
 • a tagdíjfizetési kötelezettség vállalását.

A Belépési nyilatkozatot a titkársághoz kell eljuttatni, annak elfogadásáról a KÖVET elnöksége dönt.

Az elfogadás után az új tagvállalat részére KÖVET-kiadványokból és egyéb anyagokból összeállított csomagot küldünk. Ez tartalmazza a tagdíjról kiállított számlát is.

Miután a vállalat befizeti a tagdíj összegét, az új KÖVET-tag jogosult mindenfajta egyesületi szolgáltatás, kedvezmény igénybevételére, az egyesületi életben való részvételre.

Microsoft Office document icon belepesi_nyilatkozat_kovet.doc

 

A tagdíjak

A tagdíjak (lásd feljebb) mértékét a KÖVET tagjaiból álló közgyűlés határozza meg naptári évenként. Az egyes vállalatokra vonatkozó tagdíj összege az alkalmazottak száma alapján kerül meghatározásra. Adott évben a június 30-a után belépő tagoknak csak féléves tagdíjat kell fizetniük.

 

A tagok kötelezettségei

A tag kötelezettsége – az alapszabály értelmében –, hogy:

 • betartsa a KÖVET alapszabályának rendelkezéseit és vezető szerveinek határozatait;
 • az egyesület jó hírnevének megőrzése és a fenntarthatóság ügyének előmozdítása, támogatása érdekében az alapszabály szellemében munkálkodjon;
 • a tagsági díjat az esedékesség idején befizesse;
 • legjobb tudása szerint segítse elő a környezetet minél kevésbé terhelő működést saját szervezeténél;
 • lehetősége szerint közreműködjön a KÖVET kezdeményezéseiben a környezettudatos vállalatirányítás elősegítése érdekében.

 

A tagság előnyei és a tagok jogai

A KÖVET-tagság előnyei igen szerteágazóak és folyamatosan bővülnek. Összefoglalva a következő területeken jelentkeznek:

 • A tagok az egyesület – konkrétan a titkárság szakértői által – nyújtott szolgáltatásokat minden esetben jelentős kedvezménnyel vehetik igénybe.
 • A KÖVET tanfolyamain, konferenciáin, céglátogatásain, egyéb szakmai rendezvényein a tagok mindig kedvezményesen vehetnek részt, egyes programokon ingyenesen. Túljelentkezés esetén a tagok elsőbbséget élveznek.
 • A KÖVET igyekszik a sajtón keresztül is minél szélesebb körben terjeszteni a vállalati környezetvédelem eszközeit, a fenntartható fejlődés eszméjét. Ezen híradások során sokszor kerülnek említésre a KÖVET tagvállalatai, mely által a környezetvédelem és a CSR terén tett pozitív törekvéseik nagyobb nyilvánosságot kapnak. Közvetett módon pedig a KÖVET (el)ismertségének növekedésével a tagvállalatok pozitív megítélése is erősödik.
 • A KÖVET információszerzésre és kapcsolatépítésre lehetőséget adó fórumként is működik. A tagvállalatok az egyesület hírleveleiből, szaklapjából, kiadványaiból folyamatosan információt kapnak vállalati környezetvédelmi, illetve vállalatok társadalmi felelősségvállalása témájú eseményekről, hírekről, szakmai eredményekről, üzleti együttműködési lehetőségekről.

 

A tagoknak az egyesületi tagságból eredő további jogosultságai:

 • használhatják „A KÖVET Egyesület tagja” címet és a KÖVET emblémáját;
 • tanácskozhatnak és szavazhatnak a közgyűlésen;
 • tisztségviselésre választhatnak és választhatók az egyesület bármely szervébe;
 • javaslatokkal, indítványokkal és panasszal fordulhatnak az egyesület bármely szervéhez, különös tekintettel az egyesület céljait szolgáló új tevékenységek ajánlására;
 • részt vehetnek a KÖVET szakmai tevékenységében, ahol lehetőség szerint elsőbbséget kapnak;
 • kérhetik a felügyelőbizottság állásfoglalását.