In memoriam Dr. Kemény Tamás

Mély fájdalommal és Tamás lelke iránti soha nem múló hálával értesítjük a KÖVET tagjait, hogy Egyesületünk első magyar támogatója és alapító főtitkára, Dr. Kemény Tamás 2021. június 13-án eltávozott közülünk. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1955-ben gépészmérnöki, 1960-ban villamosmérnöki diplomát, 1984-ben doktori fokozatot szerzett. Kiválóan beszélt angolul, németül, oroszul, számtalan országban megfordult az USÁ-tól Brazíliáig, Oroszországtól Kínáig. A Méréstechnikai Központi Kutató Laboratóriumban dolgozott hosszan és kitartóan, ahol tudományos munkatársból főosztályvezető lett, végül pedig az igazgatótanács tagja. 1984-től a BME Folyamatszabályozási Tanszék címzetes egyetemi docense, később vendégprofesszor Thaiföldön a Bangkoki Műegyetem Ipari Műszertechnikai Tanszékén, valamint UNESCO szakértő Etiópiában, az Addis Abeba-i Nemzeti Műszerközpont megszervezésekor. Hat könyve jelent meg. Száznál több publikációt írt magyar, angol, német, orosz, japán és kínai folyóiratokba. 16 országban tartott előadásokat. 8 magyar, angol és német szabadalom fűződik nevéhez. Több vállalati, egyesületi és állami kitüntetés birtokosa, amelyek közül kiemelkedik a Gábor Dénes Díj, a Magyar Köztársasági Díj Lovagkeresztje, valamint a Dr. Georg Winter életműdíj, melyet 2010-ben elsőként vehetett át a KÖVET-től, illetve a névadótól.

Érdeklődése a kilencvenes évek elején fordult a környezetvédelem felé, az IFKA (korábban Iparfejlesztéséért Közalapítvány, ill. IMFA) igazgatójaként személyes érdemének tekinthető számos környezetvédelmi lap, szövetség és alapítvány támogatása. Troy Davis, az INEM akkori ügyvezető igazgatójának budapesti látogatása győzte meg a megelőző környezetvédelem jelentőségéről.  1994-et írunk; hangsúlyozzuk, hogy ez akkoriban hatalmas innovációnak számított, hiszen még a csővégi környezetvédelemre koncentráló megoldások sem terjedtek el széles körben. Dr. Kemény Tamás a lelkesedését tettekre váltotta, az IMFA Kuratóriumának és saját munkatársainak hűvös fogadtatása ellenére elvállalta a majdan létrehozandó Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET) Szervező Bizottságának elnöki tisztét, valamint térítésmentesen helyet adott a szervezetnek. Személyesen segítette az egyesület saját lábra állását, kapcsolatait és energiáját nem kímélve hozzájárult a KÖVET 25 alapító tagjának meggyőzéséhez. A KÖVET közel tíz évig kapott – egyre bővülő – irodahelyet az IMFA új székházában, pedig ez többször veszélybe került. Mindezen támogatásokkal Dr. Kemény Tamás életfontosságú módon járult hozzá a környezettudatos vállalatirányítás, majd a vállalati társadalmi felelősség hazai elterjesztéséhez.

Dr. Kemény Tamás mindezen munkájáért soha nem várt és kapott egyetlen forint tiszteletdíjat sem, sőt lehetősége szerint a Közalapítvány pályázatain keresztül továbbra is támogatta például a Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetségét, a Magyar Minőség Társaságot, az Ipar a Környezetért Alapítványt, de a témára fogékony diplomázókat, fiatal feltalálókat is. Tamás emellett az IMEKO Nemzetközi Méréstechnikai Szövetség főtitkára volt 15 éven keresztül, 5-ször választották újra vezetőnek. Ezt a komoly munkát is önként, fizetség nélkül végezte óriási lelkesedéssel. Imádott utazni, világ-polgárnak érezni magát, külföldi munkatársaiból is sokan barátként élete végéig tartották vele a kapcsolatot. Mindvégig nyitott maradt az új és jó eszmékre, idős korában tanult meg bánni a számítógéppel, aktív maradt nyugdíjba vonulása után is. Még a legutóbbi időkben is gyakran kereste meg a KÖVET titkárságát, volt kollégáit, egészen új ötletekkel. Valahányszor beszélt vele az ember, egy fiatal, és mondhatni gondtalan elme benyomását tette. Hosszú közös munkánknak nem volt mélypontja, személyisége mindig lenyűgözött bennünket. Tálentumait, pozícióit és a hatalmat, ami neki adatott mindig a közjónak kamatoztatta. Életművész volt, a szó legnemesebb értelmében.

Négy nappal 89. születésnapja előtt, az utolsó pillanatig aktív és életvidám élet után távozott ebből a világból, melynek jobbá tételéért minden erejéből küzdött. Családja, barátai és kollégái gyászolják. Isten nyugosztalja!