Karbonlábnyom számítás

A karbonlábnyom számítást a Bilan Carbone® módszertan segítségével végezzük. Ez a módszer megfelel az ISO 14069-es szabványnak, a GHG Protokollnak és a CDP útmutatónak.

Minden szervezet esetében sürgető cél az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentése az EU Green Deal céljainak megfelelően. Az Európai Bizottság javaslatcsomagot fogadott el annak érdekében, hogy az EU éghajlat-, energia-, közlekedési és adópolitikája alkalmas legyen arra, hogy 2030-ig az 1990-es szinthez képest legalább 55%-kal csökkentse az üvegházhatású gázok nettó kibocsátását. Ennek megfelelően, minden szervezetnek javasolt legalább az adott időszakra vonatkozó vállalásokhoz tartania magát, de természetesen ennél ambiciózusabb célokat is kitűzhetnek.

A karbonlábnyom-számítás az LCA-módszer (Életciklus-elemzés) egy jóval letisztultabb és egyszerűbben átlátható verziója, amely a környezeti hatások közül egyedül a klímaváltozást veszi figyelembe. Alapvető logikája a működés során felhasznált anyagok és szolgáltatások mennyiségének felmérése, számszerűsítése és az egyes kategóriák ún. emissziós faktorhoz (egységnyi erőforrás felhasználás során kibocsátott üvegházhatású gáz kibocsátás) való rendelése.

A módszertan szerint a karbonlábnyom Scope 1, Scope 2, Scope 3 részre tagolható, ahol a Scope 1 a telephelyi közvetlen üvegházhatású gáz kibocsátásokat (pontforrás, tüzelőberendezések, céges autók),  a Scope 2 a beszerzett energiát (villamos energia, földgáz, távhő), a Scope 3 a szervezethez kapcsolható indirekt üvegházhatású gáz kibocsátásokat (minden beszerzés, be és kiszállítás, a munkatársak munkába járása, beszerzett javak és szolgáltatások)  – a finanszírozott kibocsátást kivéve – jelenti. 

A klímaváltozást nem kizárólag a CO2, hanem az üvegházhatású gázok hosszú sora okozza, karbonlábnyom számítás végeredménye CO2-re arányosított CO2ekvivalens mértékegységben kerül meghatározásra.

A Bilan Carbone® az ADEME, a francia környezetvédelmi ügynökség és az ABC (Assocation Bilan Carbone) által kidolgozott módszertan.

Lényege, hogy az alább részletezett tevékenységek, beszerzések, logisztikai teljesítmények stb. naturális mértékét meghatározva, majd az egységnyi emissziós faktort hozzárendelve kapjuk meg a kumulált végeredményt. Egyes esetekben (jellemzően az igénybe vett szolgáltatások ilyenek) a pénzben kifejezett érték kerül CO2eq-sé konvertálásra.

További információ: A karbonlábnyom-számítás | Clim’Foot (climfoot-project.eu) https://youtu.be/FgtImBTjDmQ

Kapcsolat:

Herner Katalin ügyvezető igazgató, herner.katalin@kovet.hu +36 20 490 6384