Klímaadaptációs célú vízgazdálkodás, avagy fókuszban a tudatos és fenntartható vízhasználat

Fotó: LIFE_CLIMCOOP

Az éghajlatváltozás jelenségét ma már saját bőrünkön érezzük, hiszen az elmúlt években az olyan extrém időjárási jelenségek, mint az aszályok, hőhullámok vagy éppen a villámárvizek közvetlen környezetünkben is egyre gyakoribbá váltak. Keserű tapasztalatok sokasága igazolja, hogy a klímaváltozás hatásainak lehetőség szerinti mérséklése és a változó körülményekhez való minél eredményesebb alkalmazkodás mindannyiunk közös érdeke.

Az északkelet-magyarországi régióban e törekvések egyik élen járó kezdeményezéseként valósul meg a Miskolci Egyetem vezetésével a LIFE-CLIMCOOP projekt, melynek egyik fő célja ösztönözni a települések és helyi vállalkozások együttműködését a klímaváltozáshoz való sikeres adaptáció érdekében. A projekt egyik alapvetése, hogy a köz- és magánszféra közötti partnerségek kialakulása kulcsfontosságú ahhoz, hogy a települési szereplők összefogva eredményesebben tudjanak fellépni az éghajlati kockázatok csökkentése és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség növelése érdekében.

A klímaadaptációs célú közös fellépés egyik fő eszköze az úgynevezett Water Stewardship, amely egy vállalati szférából származó koncepció. Lényege röviden, hogy a vállalatok a saját termékeik életciklusában érintett szereplők bevonásával igyekeznek minél hatékonyabb vízgazdálkodást megvalósítani úgy, hogy – a saját közvetlen környezetükön túl – a vízgyűjtő terület távolabbi részein jelentkező hatásokat is gondosan figyelembe veszik. A projekt e koncepció minél szélesebb körű alkalmazását igyekszik elősegíteni, bevonva a vállalatokon túl minden más jelentős vízhasználót.

A Sajó megváltozott vízhozam-alakulására tekintettel e megközelítés alkalmazása a Sajó-völgye vonatkozásában is fokozottan indokolttá vált. Egyre sürgetőbb, hogy tartós együttműködés jöjjön létre a vízgyűjtőn lévő vízfelhasználók és a jelentős sérülékenységi potenciállal rendelkező – önkormányzati, vállalati, valamint kritikus infrastruktúra és természetvédelmi erőforrásokat üzemeltető – szereplők között a tudatos vízgazdálkodás összehangolt megvalósítása érdekében. Ehhez adott lendületet a LIFE-CLIMCOOP projekt a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BorsodChem Zrt. klímaalkalmazkodási célú együttműködésének létrejöttével, melyet önkormányzati, vállalati és lakossági célcsoportoknak szóló szakmai események, tematikus workshopok és ismeretbővítő előadások sorozata kísér.

Néhány ilyen rendezvényre a következő hetekben is sor kerül. Június 7-én önkormányzati klímaalkalmazkodási fórum lesz Miskolcon a Városháza dolgozói, valamint a helyi, önkormányzati szolgáltató vállalatok és intézmények képviselői számára, június 9-én pedig Kazincbarcikán a KolorAkadémia előadás-sorozat keretében az egyéni klímaalkalmazkodási lehetőségekről lesz szó, valamint ugyanitt bemutatásra kerül Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BorsodChem Zrt. közös éghajlatváltozási alkalmazkodási stratégiájának tervezete.

A kezdeményezés résztvevői bíznak abban, hogy a régióban úttörőnek tekinthető kazincbarcikai példa inspirációként szolgál majd mindazon területen élők számára a Sajó völgyében és azon túl, ahol a városoknak és vállalkozásoknak együtt kell működniük a vízzel kapcsolatos éghajlati kockázatok kezelése érdekében.

A LIFE-CLIMCOOP projektről, az elért eredményekről és következő eseményekről további információkat, elérhetőségeket a projekt honlapján (https://life-climcoop.hu/) találhatnak. A projekthez csatlakozni, ill. az eredményeket hasznosítani kívánók pedig egy online űrlap kitöltésével jelezhetik ezirányú szándékukat.

További információ: Kolyvek Orsolya projektmenedzser, orsolya.kolyvek@uni-miskolc.hu.