Beszámoló a 3. KÖVET Körkörös Gazdaság Klub ülésről

Időpont: 2023.10.05.

Helyszín: Tetra Pak Gyártó Zrt., Budaörs

Fotó: Tetra Pak

2023. október 5-én egy igazán hasznos KÖVET Klub ülésen vettünk részt a TetraPak budaörsi gyárában. A Covid előtti időket idéző jó hangulatú, rendkívül sok hasznos információt tartalmazó összejövetelen tovább bővítettük ismereteinket a körkörörös gazdaság témájában, meghívott előadóink segítségével. Kovács Tibor, mint házigazda, nyitotta meg az ülést, beszélt a TetraPak-ról, a cég történetéről, működő rendszereiről. Ezután Baka Éva főtitkár mutatta be röviden a KÖVET Egyesületet és vezette fel az EPR rendszer adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló előadásokat egy kis időrendi, szakmai áttekintéssel.

Fotó: Tetra Pak

Első előadónk, Bujtor Tibor, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. képviseletében beszélt az EPR rendszer előírásainak megfelelő első adatszolgáltatási kötelezettségről, majd Debreczeni László az online térben osztotta meg értékes gondolatait a témában.

Fotó: Tetra Pak

Az EPR rendszerben a kiterjesztett gyártói felelősség nem a hulladékra vonatkozik, hanem a termék után kell megfizetni a teljes életciklusra vonatkozóan. Az előadás a termék gyártójának és az első forgalomba hozatal fogalmának tisztázásával kezdődött, ami a termékáram szempontjából fontos kiindulópont. Felmerült a bérgyártás kérdése is, ami egy speciális eset. Itt fontos megállapítani, hogy mi a szerződéses kötelem, vagyis az első belföldi forgalomba hozatal. Kiemelte az előadó, hogy a körforgásos termékekre a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete vonatkozik, annak érdekében, hogy ne legyen dupla fizetési kötelezettség. Ezután a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet által leírt csomagolás fogalmát jártuk körül, fókuszban a fizetési kötelezett meghatározásával. Következő fontos és nagy érdeklődésre számot tartó témák voltak: a MOHU Partnerportálon való regisztráció részletezése és a gyártói nyilvántartásba vétel az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál. Beszélt még az előadó a nyilvántartási kötelezettség adattartalmáról (80/2023 Korm. rendelet 4. melléklet 1.), a számlázásról, hogy hogyan épül fel a Körforgásos Kód (KF kód), valamint áttekintettük a speciális eseteket is és a számlazáradék tartalmi elemeit. Összefoglalásként az előadó felsorolta a teendőket EPR kötelezettség esetén.

Másodi előadónk Debreczeni László volt, aki korábban a Pénzügyőrségnél és a NAV-nál foglalkozott a termékdíj témájával. Előadása elején beszélt az EPR és a termékdíj közötti különbségről. Véleménye szerint fontos a termék jogi helyzetének vizsgálata, ahány termék, annyiszor kell külön-külön megvizsgálni azokat a jogszabály alapján. Az áruismeret, osztályozás egy külön szakma, az 2018/851 EU irányelv alapján vizsgálják a jogászok a termékeket. Kétféle ellátási lánc típust különböztetünk meg:

  1. gyártás: beszerzés (alapanyag, adminisztráció) – gyártás (technológia, anyagnorma) – értékesítés
  2. értékesítési tevékenység: beszerzés – raktározás (tárolás, anyagmozgatás) – értékesítés

Külön kiemelte az előadó a webshopokat is, itt is értékesítési tevékenység áll fenn. Ahol gazdasági esemény zajlik le, ott kötelezettség is keletkezik. Kitért az előadó az elemek, akkumulátorok közötti különbségre, a gépjárművek összetett helyzetére és a gumiabroncsokra is termékdíj kötelezettség szempontjából. Megjegyezte továbbá, hogy a selejt után nem kell termékdíjat fizetni.

A gyakorlatias, sok fontos információt tartalmazó előadások után lehetőség volt a résztvevők által megfogalmazott kérdések megvitatására is.

Az ülés végén pedig a vendéglátónk, a Tetra Pak Gyártó Zrt. jóvoltából a résztvevők egy izgalmas gyárlátogatáson vehettek részt, ahol a cég kollégái fázisról-fázisra bemutatták a csomagolástechnikai anyagok gyártásának folyamatát.

Fotó: Tetra Pak