Legjobb közösségfejlesztő társadalmi vállalkozás díjat kapott a KÖVET

 

Sajtóközlemény

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért 2018. november 14-én Hozzáadott Helyi Érték Díjat vehetett át „Legjobb közösségfejlesztő társadalmi vállalkozás” kategóriában. A díjat az OFA, az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ítélte oda az egyesületnek.

Prof. Dr. Tóth Gergely a KÖVET Egyesület főtitkára a díj elnyerésével kapcsolatban elmondta – „A KÖVET 23 éve azzal a céllal indult, hogy közösséggé formálja azokat a kis-, közép- és nagyvállalatokat, szervezeteket, amelyek elkötelezettek a fenntarthatóságért, környezetükért felelősséget éreznek, szándékukban áll cselekedni, nem csak beszélni a világ megmentéséről. Az évek során igyekeztünk alkalmakat teremteni tagjaink és mások számára, hogy tanítsuk őket, formáljuk szemléletüket, megosszák tudásukat, eredményeiket, módszereiket, segítve egymást a közös cél felé haladásban. A közjóra irányuló cselekvéseinket mindig belső hittel és meggyőződéssel végezzük. Munkánk megkoronázásaként értékeljük ezt a díjat.”

2018 + 17 = 2030?!? A közösségfejlesztés, a tapasztalatok és új módszerek megosztásának következő állomása a 2018. december 10-11-én, Zalakaroson tartandó XXIII. konferencia és műhelymunka, ahol a résztvevők betekintést nyerhetnek a KÖVET által hazánkban koordinált HETES (Helyi Energiatakarékossági Együttműködések Segítése) programba, valamint vállalatok és a települések fenntarthatósági célkitűzéseibe és eredményeibe.

A kétnapos rendezvény első napján –  2018. december 10-én – interaktív műhelymunka keretében mutatják be a HETES nevű programjukat, valamint annak németországi tapasztalatait. A HETES projekt újszerűsége abban áll, hogy Magyarországon első körben találkozik a magán-, a vállalati szféra és a finanszírozó réteg, hogy megtalálja a megfelelő eszközöket, és egy új típusú finanszírozási struktúrát alakítson ki, amelyek megteremtik a helyi gazdaságfejlesztés és a környezeti fenntarthatósághoz való hozzájárulás eszközeit. A program nemzetközi együttműködés keretében, külföldi jó gyakorlatok alapján valósul meg, és kínál finanszírozási alternatívát lokális szinten energiahatékonysági beruházásukhoz minden innovatív – elsősorban – kis- és középvállalkozásnak.

A résztvevők közé várják azokat a pénzügyi befektetőket, akik környezettudatos és fenntartható gazdasági beruházásokhoz szándékoznak hozzájárulni. Számukra a program azt ígéri, hogy befektetésük biztonságosan, piaci kamatozással térül meg. Másrészt olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek energiahatékonysági beruházás finanszírozást terveznek igénybe venni, számukra az energia-megtakarításból származó költségcsökkenés mind a kamat, mind pedig a tőke törlesztéséhez biztosít fedezettséget. A műhelymunkán bemutatják a 2013 óta futó német mintaprojektet, a hazai energiahatékonyság piaci és pályázati helyzetét és a HETES program részleteit, köztük a programhoz való csatlakozás lehetőségét és feltételeit.

„A programmal a KÖVET szándéka, hogy aktivizálja a közösséget építő és egyúttal környezetet szépítő, felelős döntéshozókat, a vállalkozói, önkormányzati és lakossági szektor szereplőit az energia hatékonysági beruházások területén, a fenntartható gazdaság közös megvalósításáért.”  – mondta Gáspár Attila, projektmenedzser.

A rendezvény második napján – 2018. december 11-én – a vállalatok és a települések fenntarthatósági célkitűzéseit és eredményeit veszik górcső alá az ENSZ 2030-ra szóló Fenntartható Fejlődési Céljainak (SDG) tükrében. Mindkét napon neves kutatók, vállalati és önkormányzati vezetők, civil szervezetek vezetői osztják meg ismereteiket, mondják el véleményüket a témáról.

A kétnapos konferenciával a KÖVET szándéka, hogy az ENSZ által megfogalmazott egyetemes érvényű fenntartható fejlődési célokat a vállalatok és települések vezetői megismerjék, a bemutatott jó példák, gyakorlatok által közelebb hozzák saját működésükhöz. A december 10-i műhelymunka célja az energiahatékonyság ösztönzése és a HETES projekt befektető és megvalósító szereplőinek megtalálása, informálása. Elvárásunk szerint a rendezvény informatív, pezsgő fórumot biztosít a fenti témáknak és lehetőséget valamennyi résztvevőnek szakmai kapcsolatai és ismeretei bővítésére. – hangsúlyozta Herner Katalin, a KÖVET Egyesület ügyvezetője.

A kétnapos konferenciáról további információ a www.kovet.hu oldalon található, regisztrálni itt lehet.

A XXIII. KÖVET Konferencia együttműködő partnerei: BCSDH, MAF, ZMVA, KSZGYSZ, Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért, SKIK. Médiatámogatók: Brandtrend, Greenfo.hu, INgreen, Piac és Profit, Recity, Zöldunió, ZIP Magazin. A konferencia támogatója a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány.

További információ:

Bíró Imola, kommunikációs munkatárs, KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért

Email: biro@kovet.hu, Tel: +36 20 2469541, www.kovet.hu

 

Háttérinformációk:

  1. Hozzáadott Helyi Érték Díj

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018-ban is meghirdette a Hozzáadott Helyi Érték Díj (HHÉD) pályázatot. A Hozzáadott Helyi Érték Díj pályázat célja, hogy elismerje azokat a társadalmi vállalkozásokat, amelyek termékeikkel, szolgáltatásaikkal, sikerrel vesznek részt a helyi közösség szükségleteinek kielégítésében, a munkanélküliség felszámolásában; továbbá a vállalkozói és a szociális értékek innovatív alkalmazásával segítik a közösség fejlesztését. A díj értékeli és erősíti a fenntartható társadalmi vállalkozások piaci jelenlétét és szerepét, hogy azok mielőbb a for-profit szféra megbízható partnereivé váljanak.

Négy kategóriában lehetett pályázni:

  1. Legjobb termék-előállító társadalmi vállalkozás
  2. Legjobb szolgáltató társadalmi vállalkozás
  3. Legjobb közösségfejlesztő társadalmi vállalkozás
  4. Társadalmi vállalkozások felelős támogatója – CSR Díj

A díjaról és a díjazottakról további információ a www.ofa.hu oldalon olvasható.

 

  1. HETES Program

A HETES program része egy német-lengyel-magyar nemzetközi projektnek, amely az EUKI – European Climate Initiative – Európai Klímavédelmi Kezdeményezés égisze alatt valósul meg a Párizsi Klímamegállapodásban kitűzött célok gyakorlati megvalósítása érdekében, Magyarországon a KÖVET Egyesület koordinálásával, 2020 februárjáig. A program Németországban 2013 óta sikeresen fut.

A program célja energiahatékonysági intézkedések finanszírozása helyi, közösségi szinten. A projektbe várjuk befektetőként azokat, akik a jelenlegi piaci feltételek feletti kamatot realizálnának, és egyben aktívan szeretnének hozzájárulni a klímavédelemhez. Hitelfelvevőként várjuk azokat a szereplőket, akik energiahatékonysági intézkedéseket valósítanának meg, a hitel összegét pedig részletekben, a megtakarításából fizetnék vissza.

Mindezt egy innovatív, Magyarországon egyedülálló fenntartható üzleti modell keretében, regionális szinten, a HETES – Helyi Energiatakarékossági Együttműködések Segítése – program keretein belül. A HETES program Somogy és Zala megyében elérhető valamennyi önkormányzat, kis-és középvállalkozás, a lakosság és a befektetők részére.

A program részletei a www.kovet.hu oldalon olvashatók

 

  1. KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért közhasznú, nem nyereségorientált szervezet. 1995-ben alakította 25 alapító kis- és nagyvállalat, a környezettudatos vállalatirányítás elterjesztése érdekében.  A KÖVET vállalatokat tömörítő egyesület, tagjainak száma több mint 50. Tagvállalatai között elősegíti a tapasztalatcserét és a jó gyakorlatok átadását, valamint olyan módszereket dolgoz ki, népszerűsít és alkalmaz, amelyek egyaránt szolgálják a környezeti, a társadalmi és a gazdasági érdekeket.

Az Egyesület az International Network for Environmental Management (INEM) magyarországi tagszervezete, a Global Footprint Network (GFN) és a European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK) magyarországi tagja; továbbá a Global Reporting Initiative (GRI) szervezeti együttműködő partnere. Alapítótagja a Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért szervezetnek.

Hosszú távú célja a szervezetek segítése a fenntarthatóság útján, így a környezetvédelem mellett nagy hangsúlyt helyez a cégek társadalmi és helyi gazdasági felelősségére is. Az Egyesület elnöke Ódor Erzsébet, a Chinoin Zrt. környezet-, egészség- és munkavédelmi vezetője, a MAGYOSZ Környezetvédelmi Albizottságának vezetője. A KÖVET főtitkára Dr. Tóth Gergely, a Kaposvári Egyetem professzora, A Valóban Felelős Vállalat (2007) és a Gazdasággép (2016) c. könyvek szerzője. www.kovet.hu