LIFE-CLIMCOOP projekt

LIFE19 CCA/HU/001320 LIFE-CLIMCOOP Városok és helyi vállalatok együttműködése a klímaadaptációért

Változik az éghajlat. Alkalmazkodjunk együtt! Lokális alkalmazkodás – globális éghajlatváltozáshoz. Kooperatív megoldások városok és vállalatok helyi klímaadaptációjáért.

Az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodás, valamint a hatások csökkentése érdekében szükséges a cselekvési lehetőségek feltérképezése és a konkrét együttműködések révén mintaértékű lépések megtétele a városok és az ipari övezetek között. 

A LIFE-CLIMCOOP projekt általános célja olyan köz- és magánszféra közötti partnerség, városi és vállalati együttműködés fejlesztése, tesztelése és terjesztése, amelynek során az érdekelt felek kollektíven lépnek fel a helyi éghajlati kockázatok csökkentése érdekében, valamint lépéseket tesznek a sérülékeny városi és vállalati területek közös klímaalkalmazkodásának erősítése céljából a régióban, Magyarországon és Kelet-Európa hasonló társadalmi-gazdasági adottságú területein. A projekt során a fenti együttműködés Kazincbarcika város és a BorsodChem Zrt. között jön létre, az együttműködést támogató konzorciumi partnerekkel kiegészülve, melyek a következők: Miskolci Egyetem Kémiai Intézet, MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály, KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért, valamint GeoGold Kárpátia Kft. A projekt koordináló kedvezményezettje a Miskolci Egyetem.

A projekt keretében elkészül Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. közös alkalmazkodási klímastratégiája, amely éghajlatváltozási sérülékenységvizsgálaton alapul. Létrejön egy módszertani útmutató, valamint egy online alkalmazkodási jógyakorlat-gyűjtemény, amelyek a közös alkalmazkodási klímastratégiák kidolgozását segítik majd elő más önkormányzatok és ipari vállalatok számára hazánkban és az EU területén.

 

Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. együttműködési mechanizmusokat dolgoz ki és működtet az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések előmozdítására. Az éghajlatváltozási platformot koordináló szervként hozzák létre, a klímatudatosság és a tudásbázis növelése érdekében jövőkutató csoportot (Future Research Group) alakítanak, valamint egy egyedülálló klímaalapot fognak indítani a helyi kis léptékű olcsó adaptációs intézkedések támogatására. A kis léptékű természetalapú adaptációs intézkedések megvalósítása érinti az esővíz-gazdálkodást, a városi zöldfelületek bővítését, zöldtetők létesítését, a korábbi ipari területek többfunkciós alkalmazkodási eszközökké alakítását, ökológiai folyosók létrehozását, valamint a városi öntözési terv klímaszempontú frissítését.

 

A projekt keretében kifejlesztenek és letesztelnek majd intelligens alkalmazkodási eszközöket az alkalmazkodóképesség és a lakosság tudásbázisának növelése érdekében, elkészül a város és a BorsodChem közös hőségriadó terve. A különböző származású szürkevizek (ipari szennyvíz, települési csapadékvíz, kezelt települési szennyvíz) újrafelhasználására, a BorsodChem Zrt. vízfelhasználásának optimalizálására kifejlesztésre kerül egy prototípus, amely a projektidőszak során kipróbált megoldások nagy léptékű alkalmazásával hosszú távon elősegíti a Sajóból ipari célokra történő vízkivétel csökkentését is.

Felhasználásra kerül a létrejött vízgazdálkodási modell, alkalmazkodási együttműködési gyakorlat a projekt eredményeinek megismétlésére (hazánkban és az EU-ban), elősegítve ezáltal további köz-, és magánszféra közötti partnerség kialakulását, létrejöttét.

A projekt a végrehajtási tevékenységek mellett széleskörű oktatási, tudásátadási, valamint a projekt eredményeit széles körben ismertető kommunikációs és tájékoztató tevékenységekkel is kiegészül. A projekteredmények előrehaladását, valamint a környezeti, társadalmi és gazdasági hatások nyomon követését széleskörű monitoringtevékenység biztosítja majd a projekt során és az utánkövetési időszakban is.

 

A KÖVET Egyesület a LIFE-CLIMCOOP projekt során, mint együttműködő partner a szakmai munkában vállalt szerepet, valamint a projekt folyamatának és eredményeinek kommunikációjában, terjesztésében, a követő partnervállalatok bevonásában.

A projektben résztvevő partnerek:

  • Miskolci Egyetem
  • Kazincbarcika Város Önkormányzata
  • Borsodchem Zrt.
  • Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
  • KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért
  • GeoGold Kárpátia Kft.

 

A projekt időintervalluma: 2020. szeptember 1. – 2024. augusztus 31.

A projekt az Európai Unió LIFE programjának támogatásával,

valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. támogatásával  valósult meg.

A LIFE-CLIMCOOP nyitórendezvényének előadásai és egyéb anyagi megtalálhatóak a projekt YouTube

 csatornáján:

https://www.youtube.com/channel/UC1CtmQK-ZKLZiYpJ_Ro2zpw/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=0

A projekt honlapja: https://life-climcoop.hu/

Az alkalmazkodás jó üzlet, beszáll? Tudásbővítés a klímaadaptációról vállalatok számára!

Olvassa el ajánlatunkat!