LIFEproETV projekt

LIFEproETV projekt a KÖVET Egyesülettel 

LIFEproETV | Bizonyítsa hogy zöld technológiája teljesít

2020. szeptember 1-jén indult a LIFEproETV című nemzetközi projekt, melyben lengyel vezető partnerrel, konzorciumi tagként vesz részt a KÖVET Egyesület. Feladatunk, hogy az ETV (Environmental Technology Verification) hitelesítési rendszer magyarországi megismertetésében és elterjesztésében aktívan részt vegyünk.

Projektkód: LIFE19 GIE/PL/000784

Mi a LIFEproETV?

KIHÍVÁS

A hagyományos technológiák nem elég hatékonyak Európa 2050-es klímasemlegességi céljának eléréséhez. Zöld innovációra van szükség gyártási és fogyasztási szokásaink megváltoztatásához annak érdekében, hogy csökkenjen a környezeti terhelés és hatékonyabb legyen az erőforrás felhasználás.

A környezeti technológiák iránti folyamatos kereslet növekedés ellenére a felhasználók óvatosak a beszerzések során. Jelentős mértékben gátolja a zöld innovációk piacra lépését az a tény, hogy sokan az új technológiák bizonyított sikere után váltanak. 

ELVÁRÁS

A probléma kiküszöbölésére olyan eszközökre van szükség, melyek megfelelő és megbízható bizonyítékot szolgáltatnak a zöld innovációk teljesítményéről, és használatuk előnyeit nyilvánvalóvá teszik a felhasználók és más érintettek számára. Ezen eszközök sikeressége nagyrészt az elfogadottságon és elismertségen múlik az EU-ban és a hazai piacokon. 

A Környezeti Technológia Hitelesítése, röviden ETV (Environmental Technology Verification), egy ilyen eszköz.

Az ETV önkéntes környezeti hitelesítési rendszer, amely a technológia szolgáltatók, beszerzők, szabályozó szervezetek, hatóságok, befektetők és támogató szervezetek részére szolgáltat független és megbízható bizonyítékot az innovatív környezeti technológiák teljesítményéről  és azok előnyeiről.

A hitelesítési rendszert az Európai Bizottság vezette be egy Európai Program keretében.

VÁLASZ

A LIFEproETV program célkitűzése, hogy az ETV legyen Európa vezető hitelesítési rendszere az innovatív környezeti technológiákra vonatkozóan. Az együttműködés célja erős piaci elfogadottság és elismertség elérése az alábbi lépésekkel:

 • érintettek bevonása,
 • megalapozott és széleskörűen elérhető ETV tudásbázis létrehozása,
 • képességek és kapacitás bővítése,
 • innovatív technológiák iránti nyitottság elérése,
 • tudatosság növelése és népszerűsítés.

A MEGVALÓSÍTÁS 7 LÉPÉSBEN

 

 1. AZ ETV LEHETŐSÉGEI A PIACKÉPESSÉG ELŐMOZDÍTÁSÁHOZ

Korlátok és a stratégiai előnyt biztosító pontok vizsgálata az ETV piaci elfogadottságához:

 • ETV ismertsége
 • Az ETV és más hitelesítési rendszerek hasonlóságai és eltérései
 • Kapacitás és képességek
 • Piachoz és szabályozáshoz kapcsolódó tényezők
 • ETV kommunikációs hiányosságok
 • Európai Uniós ETV programok összevetése sikeres nemzeti és világszintű ETV programokkal.

 

 1. ETV ÉRINTETTI KAPCSOLATRENDSZERE

Az ETV-ben rejlő lehetőségek feltárása, valamint a piaci elismertség és elfogadottság megtervezése:

 • ETV érintettek közösségének létrehozása,

Interakció az ETV közösséggel projekteseményeken és a közösségi médián keresztül

 

 1. INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK IRÁNTI NYITOTTSÁG AZ ETV BEMUTATKOZÁSÁHOZ

A következők kifejlesztése és népszerűsítése:

 • Szakpolitikai jelentések a döntéshozók részére arról, hogy miként integrálható az ETV egy  szélesebb keretrendszerbe, amelynek célja az innováció és a kkv-k támogatása. Szorosabb kapcsolat létesítése az EU és tagállamainak környezeti szabályozásával és politikáival.
 • Útmutatók az ETV közbeszerzésekben való használatáról annak érdekében, hogy a zöld közbeszerzés egy piaci katalizátora legyen az ETV-nek.
 1. ETV TUDÁSKÖZPONTOK HÁLÓZATÁNAK FELÁLLÍTÁSA

Az ETV-ről szóló információ elérhetősége a kkv-k számára leginkább hasznos formában:

 • EU-s és nemzeti vállalkozásfejlesztési szervezetek bevonása az ETV Tudásközpontok hálózatának létrehozásába.

A hálózat tagjainak felvértezése az ETV-vel kapcsolatos releváns információkkal és szakmai anyagokkal

 

 1. ETV TUDÁS PLATFORM LÉTREHOZÁSA ÉS ELINDÍTÁSA

Biztosítjuk a digitális környezetet az ETV különböző értintettjeire vonatkozó információs szükségleteknek megfelelően, hogy hatékonyan használhassák az eszközt az alábbiak által:

 • ETV információs anyagok gyűjteménye
 • ETV útmutató a technológia szolgáltatóknak
 • On-line eszköz, mely lehetővé teszi a gyors ellenőrzést, hogy az ETV-jelölt technológia megfelel-e a követelményeknek

 

 1. KÉSZSÉGEK ÉS KAPACITÁS NÖVELÉSE

Az ETV elérhetőségének szélesítése Európában:

 • Kapcsolatfelvétel hitelesítő és akkreditáló testületté válás iránt érdeklődő szervezetekkel.
 • Online mentorálás akkreditálásra való felkészítésről és megfelelő akkreditációs terv elkészítéséről.

 

 

 1. TUDATOSSÁG NÖVELÉSE ÉS AZ ETV NÉPSZERŰSÍTÉSE

Tudatosságnövelés és népszerűsítés lépései:

 • Terv készítése az ETV széles piaci elfogadottságának és elismertségének eléréséhez.
 • ETV modell promóciós kampány tervezése.
 • 6 promóciós kampány elindítása: Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Szlovénia és Magyarország területén.
 • ETV promóciós útmutató kidolgozása a kampányok tapasztalai alapján az ETV további népszerűsítése érdekében.

 

PROJEKT ADATOK

Kezdés: 2020.09.01.                        Időtartam: 28 hónap
Teljes költségvetés: € 1,876,282    EU társfinanszírozás: 52.68%

 

KAPCSOLAT

Koordinátor: Izabela Ratman-Kłosińska, Institute for Ecology of Industrial Areas

E-mail: i.ratman-klosinska@ietu.pl

www: lifeproetv.eu

Ez a projekt támogatásban részesül az Európai Unió LIFE Programjában, a LIFE19 GIE/PL/000784 Program számon, és társfinanszírozza a lengyel Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap, valamint Magyarországon az Agrárminisztérium.

 

Résztvevő szervezetek:

 • IETU (Lengyelország) –projekt koordinátor
 • IOS PIB (Lengyelország)
 • EIT Raw Materials (Németország)
 • ENEA (Olaszország)
 • CETAQUA (Spanyolország)
 • ZAG (Szlovénia)

További információ: Herner Katalin, az info@kovet.hu címen.

A projekt honlapja: LIFEproETV | Bizonyítsa hogy zöld technológiája teljesít