Meghívó – Közgyűlés és szakmai műhely

Tisztelt Tagszervezetünk!

Ezúton tisztelettel meghívjuk a KÖVET Egyesület 2018. évi éves rendes közgyűlésére.

Időpont: 2018. március 27. (kedd) 14:00-17:00

Helyszín: Chinoin Zrt., 1045 Budapest, Tó utca 1-5, 123.ép I em. 145

Program:

13:30 – 14:00 Regisztráció
14:00

(határozat-képtelenség

esetén 14:10)

KÖZGYŰLÉS

  • A napirend elfogadása
  • A levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megválasztása
  • Új tagszervezetek bemutatkozása
  • Beszámolók a 2017. évről:

–  A titkárság beszámolója a 2017. évről (Tóth Gergely, főtitkár)

–  A Felügyelő Bizottság értékelése a 2017. évről (Fóris Ferenc FEB elnök)

–  Az elnökség értékelése (Ódor Erzsébet, elnök)

  • 2017. évi beszámoló elfogadása
  • 2018. évi tervek

–  A KÖVET Egyesület 2018. évi tevékenységi és gazdasági tervének bemutatása

– konkrét projektek bemutatása

–  Határozat a tagdíjak mértékéről

  • Főtitkár választás
  • Szavazás az Alapszabály módosításról
  • Egyéb személyi ügyek
16.00   Fenntartható mobilitás

 

Amennyiben a Közgyűlés a megjelent tagok számánál fogva nem határozatképes, új Közgyűlést hívunk össze azonos napirenddel, azonos helyszínen 2018. március 27. 14 óra 10 percre.

A közgyűlésen szavazati joggal a KÖVET Egyesület rendes tagjainak kapcsolattartói rendelkeznek. Ha a kapcsolattartó nem tud jelen lenni, a tagvállalat vezetője kijelölhet más munkatársat is a képviseletre és a szavazásra. Ebben az esetben kérjük kitölteni a csatolt visszaigazoló lapon található meghatalmazást!

Felhívjuk a figyelmet arra az alapszabályunk adta lehetőségre, amely szerint bármely KÖVET-tag meghatalmazhatja egy másik tag képviselőjét a nevében történő szavazásra. A meghatalmazást írásba kell foglalni, és azt a közgyűlésen be kell mutatni (Alapszabály 7. § 8. pont). Kérjük kitölteni és visszaküldeni a csatolt meghatalmazást. Egy KÖVET-tag kapcsolattartó maximum két meghatalmazást kaphat.

Társult tagjaink szavazati joggal nem rendelkeznek, de szeretettel várjuk őket is a közgyűlésre.

Kérjük, hogy a mellékelt visszaigazoló lap kitöltésével március 22-ig jelezze, hogy részt tud-e venni a közgyűlésen (tehát mindenképpen kérjük kitölteni)!

Visszaigazoló lap

 

Üdvözlettel:

Tóth Gergely a KÖVET Egyesület főtitkára