Mi a KÖVET?

 

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért 1995 októberében alakult Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület néven, az INEM  magyar tagjaként. Az egyesület 2007 óta a Global Footprint Network magyarországi tagja, a GRI partnerszervezete. Főtitkára Tóth Gergely, elnöke Ódor Erzsébet. Az egyesület operatív munkáját öt fõs titkárság segíti.

A KÖVET nem nyereségorientált, a kormányzattól és érdekcsoportoktól függetlenül működő közhasznú szervezet. Szolgáltatásokat nyújt és gyakorlati programokat szervez a felelős vállalatirányítás területén, kiemelten a környezetre kisebb terheket rovó vállalati működés elterjesztése érdekében.

A KÖVET pártpolitikai vitákban nem foglal állást, tagjai nem “CSR vagy zöld mintavállalatok”, de felelősséget érző cégek, amelyek működésüket is ezen szempontok szerint alakítják, alkalmazzák és terjesztik a CSR és a környezettudatos vállalatirányítás eszközeit és módszereit.

 

A KÖVET céljai

 • A vállalatok és más szervezetek környezeti és társadalmi felelősségének erősítése;
 • A környezettudatos vállalatirányítás gyakorlati ismeretei és az e téren megszerzett tapasztalatok népszerűsítése a vállalatok körében, a társadalom megfelelő tájékoztatása az ilyen jellegű erőfeszítésekről;
 • Külföldi tapasztalatok hasznosítása a nemzetközi hálózat segítségével;
 • Azon felismerés nyilvánvalóvá tétele, hogy a környezeti és társadalmi szempontokat is figyelembe vevő vállalati gazdálkodás nem költségnövelő tényező, hanem hozzájárul az érintett vállalat és az egész gazdaság sikeréhez;
 • A vállalati társadalmi felelősség szellemiségének elterjesztése, különös tekintettel annak mély értelmezésére, a kis- és középvállalatok pozitív szerepére;
 • A környezettudatos vállalatirányítás módszereinek és technikájának bevezetése a legfogékonyabb vállalatoknál, különösen a KÖVET tagvállalatainál;
 • Vállalati és külső oktatás, továbbképzés szervezése a környezettudatos vállalatirányítás és a vállalati társadalmi felelősség követelményeivel összhangban;
 • A gazdasági környezet olyan irányú befolyásolása, hogy a környezettudatos vállalatirányítás és a vállalati társadalmi felelősség nagyobb ösztönzést kapjon;
 • Költségcsökkentési lehetőségek keresése és kihasználása, különösen az energia-, víz- és alapanyag-felhasználás, valamint a szennyvíz és hulladékok mennyiségének csökkentése, feldolgozása terén (tisztább termelés);
 • A környezetkímélő és a fenntartható fejlődés szempontjából legjobb termékek, szolgáltatások piaci elterjedésének támogatása.
 • A vállalat vonzóbbá tétele a jobb munkaerő megszerzése és a dolgozók motivációja érdekében;
 • A környezettudatos vállalati működésben élenjáró, felelős cégek jó hírének növelése, különös tekintettel a helyi közösségre és a sajtóra;
 • Az ökoszociális piacgazdaság kifejlődésének elősegítése;
 • A környezeti elemek és természeti erőforrások megóvásához való hozzájárulás.
 • Együttműködés a fenti célokat valló üzleti, kormányzati, társadalmi és egyéb szervezetekkel.