Nemzetközi kapcsolatok

 
 

A KÖVET aktív szakmai kapcsolatban áll a Global Reporting Initiative-vel (GRI – magyarul: Globális Jelentéstételi Kezdeményezés). Az ENSZ égisze alatt működő, holland székhelyű, független civil szervezet célja egy nemzetközileg elfogadott jelentéskészítési standard elkészítése és folyamatos fejlesztése. A GRI-t 1997-ben hívta össze a Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES – magyarul: Környezetileg Felelős Gazdaságok Koalíciója) szervezet az ENSZ Környezeti Programjával (UNEP) közösen. Abból a célból alapították, hogy a fenntarthatósági jelentéstétel gyakorlatát a pénzügyi jelentéstétel szintjére emeljék, és így elérjék, hogy a jelentésekben közölt információ átlátható, összehasonlítható, hiteles, pontos, időszerű és ellenőrizhető legyen. A GRI ezt a munkát világszerte vállalatok, környezetvédelmi és társadalmi nem kormányzati szervezetek, könyvvizsgáló szervezetek, szakszervezetek, befektetők és egyéb érdekelt felek aktív részvételével végzi. A KÖVET 2008 szervezeti partnere a GRI-nek.