Szervezeti felépítés – Munkatársaink

A KÖVET szervezeti felépítése

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért közhasznú, nem nyereségorientált szervezet. Egyesületünk elsősorban vállalatokkal foglalkozik, amelyek éves díj fejében tagként csatlakozhatnak hozzánk. Vállalati tagjainkon túl társult, illetve tiszteletbeli tagként egyetemekkel, állami intézményekkel, más egyesületekkel és személyekkel is kapcsolatban állunk.

A KÖVET operatív munkáját négyfős titkárság végzi a főtitkár és az elnökség stratégiai irányítása mellett. Az elnökséget 2013-ben választotta a közgyűlés négy évre. Az egyesület tevékenységét háromfős felügyelőbizottság ellenőrzi.

Elnökségi tagok

Ódor Erzsébet
ELNÖK
Chinoin Zrt. újpesti gyáregység környezet-, egészség- és munkavédelmi vezetője
okl. vegyészmérnök, BME
elnokseg@kovet.hu
 
Ódor Erzsébet több mint 30 éve dolgozik az egyik legjelentősebb hazai gyógyszergyár, a Chinoin Zrt. környezetvédelmi tevékenységéért. A Chinoin színeiben szoros együttműködést alakított ki iparágon belüli és kívüli szakmai szervezetekkel, emellett magánemberként is lelkes környezetvédő. Az ő kezdeményezésére indult el a lejárt szavatosságú gyógyszerek begyűjtése, amely nonprofit szervezetként eredményesen működik tovább. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) Környezetvédelmi Albizottságának választott elnökeként Ódor Erzsébet 2002. óta tagja az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak, valamint ő volt a nemzeti delegált az iparág képviseletében a BAT referenciadokumentumok kidolgozásáért felelős munkacsoportban. 2001 és 2003 között a KÖVET elnökségi tagja volt.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Tóth Gergely
FŐTITKÁR
MATE Kaposvári Campus, Gazdaságtudományi Kar, Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Bionómia Tanszék
egyetemi tanár, tanszékvezető
közgazdász, szakfordító
elnokseg@kovet.hu
 
 • Konferencia előadások (CSR és fenntarthatóság)
 • Felsővezető oktatások
 • Oktatófilm, multimédiás tananyag
 • Szakmai cikkek és kézikönyvek
 • Riportok, sajtómunka
 • Szakirodalom fordítása

Dr. Tóth Gergely a KÖVET ügyvezető igazgatója volt annak alapításától (1995) 2006 szeptemberéig. Jelenleg főállásban egyetemi tanár, a MATE Kaposvári Campusának, a enntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet Bionómia tanszékvezetője, de főtitkárként továbbra is segíti az egyesület munkáját. Közgazdász diplomát a Pécsi Tudományegyetem Marketing Tanszékén, Ph.D fokozatot pedig a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékén szerzett. Több, főleg EU finanszírozású programot vezetett, tanácsadással foglalkozott a környezettudatos és társadalmilag felelős vállalati gyakorlat elterjesztése érdekében. Számos cikk, kézikönyv szerzője. Nős, öt gyermek édesapja.

 
Salamon János
ELNÖKSÉGI TAG
MagNet Magyar Közösségi Bank, vezérigazgató
közgazdász
elnokseg@kovet.hu

 

Salamon János az első magyar közösségi bank vezetője, egy olyan vállalaté, amely új alapokra kívánja helyezni a banki működést: a pénzüket a hitelintézetre bízó ügyfeleknek sokkal nagyobb rálátást, beleszólást enged a banki ügyekbe, mint bármely másik versenytársa a piacon. A MagNet a Valóban Felelős Vállalat díj tulajdonosa (2011). Salamon János a jó ügyek, a fenntarthatóság elkötelezett híve, a MagNet közösségi bankká alakításának egyik motorja. Több KÖVET-rendezvény előadója, résztvevője.

 

Baka Éva
ELNÖKSÉGI TAG
ügyvezető igazgató
Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ Egyesülés)
Agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök, vízgazdálkodási technológus, Kommunikáció és PR-szakember
elnokseg@kovet.hu

 

Baka Éva a magyar környezetvédelmi szakma elismert képviselője. Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés vezetőjeként több mint tíz éve dolgozik a fogyasztók környezetvédelmi szemléletformálásán. Feladata az italos karton magyarországi szelektív gyűjtésének megszervezése, lakossági kommunikáció a szelektív hulladékgazdálkodás területén, az italos karton újrahasznosításának megoldása. Korábban a vállalati szektorban szerzett tapasztalatokat a Tetra Paknál (10 év). Vállalati és civil tapasztalatai nagy segítséget jelentenének a KÖVET működésének javításához. 1995 és 2005. között Baka Éva már dolgozott a KÖVET elnökségében.

 

 

 

 
Gärtner Szilvia
ELNÖKSÉGI TAG
DENSO Gyártó Magyarország Kft.
okleveles környezetmérnök, közgazdász
elnokseg@kovet.hu
 
A Veszprémi Egyetemen szerzett okleveles környezetmérnöki, majd idegenforgalom és szálloda szakos közgazdász diplomát. Már az egyetem befejezése előtt környezetvédelmi koordinátorként helyezkedett el a Philips Kft-nél, majd az Artesyn Kft-nél volt környezetvédelmi megbízott, ahol a cég ISO 14001 rendszerét építette ki és vezette be. 2003 óta dolgozik a DENSO Kft-nél, mint környezetvédelmi és CSR koordinátor. Itt nem csupán a gyár belső környezetvédelmi feladatainak és ISO 14001-es rendszerének koordinálása tartozik a feladatai közé, hanem egyetemi oktatás, szakmai publikációk és a fenntarthatósági jelentés írása, valamint a cég képviselete helyi és nemzetközi szakmai konferenciákon egyaránt. Emellett vezeti a cég CSR Bizottságát és ő koordinálja a DENSO európai CSR Bizottságának felállítását is.

 

Felügyelőbizottság

 

 

Prof. Dr. Kerekes Sándor
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJA
a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora, a Kaposvári Egyetem Doktori Iskolájának vezetője
 

Kerekes Sándor professzor a KÖVET Egyesület korábbi elnöke, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetője, a környezetvédelem és a fenntarthatóság egyik legnagyobb hatású magyarországi szakértője, nagykövete. Számos generációt oktatott, tanított meg a környezettudatos, felelős gondolkodásra, cselekvésre. Munkásságával híven szolgálta és szolgálja a fenntarthatóság ügyét. Számos kitüntetése mellett 2012-ben a KÖVET a Dr. Georg Winter-életműdíjjal tüntette ki.

Kerekes professzor úr a kezdetek óta rendszeres előadója a KÖVET-rendezvényeknek, ezen túl szellemi mentorunknak, pártfogónknak is tekintjük.
 
Dr. Ostorházi László
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJA
Ostorházi Bevonattechnikai Kft., ügyvezető igazgató
jogász
 

Több mint 30 éve dolgozik az iparban, 20 éve vezeti a családi vállalkozást. Az Ostorházi Bevonattechnika Kft. új speciális megoldásokat fejleszt ki és alkalmaz, amelyek növelik az épített környezet élettartamát és használati értékét, miközben csökkentik az energiafelhasználást és az üzemeltetési költségeket.

A KÖVET Egyesület tagsága az elnökségbe választotta 2006-ban, mint „Másért Vállalkozót”, majd 2008-ben a felügyelő bizottság tagja lett. A vállalatvezetés mellett önkormányzati képviselőként is dolgozik lakóhelyén, Diósdon. Elkötelezett híve a fenntartható gazdálkodásnak, a vállalati társadalmi felelősségvállalásnak (CSR). Nős, 5 gyermek édesapja.

 
 

 

Munkatársak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Tóth Gergely
FŐTITKÁR
MATE Kaposvári Campus, Gazdaságtudományi Kar, Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Bionómia Tanszék
egyetemi tanár, tanszékvezető
közgazdász, szakfordító
elnokseg@kovet.hu
 
 • Konferencia előadások (CSR és fenntarthatóság)
 • Felsővezető oktatások
 • Oktatófilm, multimédiás tananyag
 • Szakmai cikkek és kézikönyvek
 • Riportok, sajtómunka
 • Szakirodalom fordítása

Dr. Tóth Gergely a KÖVET ügyvezető igazgatója volt annak alapításától (1995) 2006 szeptemberéig. Jelenleg főállásban egyetemi tanár, a MATE Kaposvári Campusának, a enntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet Bionómia tanszékvezetője, de főtitkárként továbbra is segíti az egyesület munkáját. Közgazdász diplomát a Pécsi Tudományegyetem Marketing Tanszékén, Ph.D fokozatot pedig a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékén szerzett. Több, főleg EU finanszírozású programot vezetett, tanácsadással foglalkozott a környezettudatos és társadalmilag felelős vállalati gyakorlat elterjesztése érdekében. Számos cikk, kézikönyv szerzője. Nős, öt gyermek édesapja.

 
  
 
Herner Katalin
Ügyvezető igazgató
jogi szakokleveles környezetmérnök, környezeti auditor
herner.katalin@kovet.hu
 
 • Ökotérképezés
 • KIR, EMAS Egyszerűen
 • Életciklus elemzés
 • Környezeti teljesítményértékelés
 • Környezeti megtakarítások azonosítása
 • Vállalati környezeti programok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szabó János
Pénzügyi vezető
penzugy@kovet.hu

Telefonszám:+36 30 448 8833

 

BUDAPESTI IRODA
 
 
 
Bíró Imola
Kommunikációs vezető
intézményi kommunikátor, okl. tájépítész mérnök
biro@kovet.hu
 • kommunikáció
 • tagsági kapcsolattartás
 • sajtó- és médiakapcsolatok
 • kiadványszerkesztés
 • elektronikus hírlevél és honlap szerkesztése
 
 
VASKUTI_Éva
LIFE CLIMCOOP projekt vezető
Környezetkutató
vaskuti@kovet.hu
 
 
 Lokalizáció Kft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jónás László
ügyvezető igazgató, Lokalizáció Kft.
jonas@kovet.hu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trenyik Tamás
Projektmenedzser
trenyik@kovet.hu

 

KAPOSVÁRI IRODA

Györki-Vincze Katinka
Projektasszisztens
gyorki@kovet.hu
 
 
Kupi Erika
Projektasszisztens
kupi@kovet.hu