Szervezeti felépítés – Munkatársaink

A KÖVET szervezeti felépítése

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért közhasznú, nem nyereségorientált, politikai befolyástól mentes szervezet. Egyesületünk elsősorban vállalatokkal foglalkozik, amelyek éves díj fejében tagként csatlakozhatnak hozzánk. Vállalati tagjainkon túl társult, illetve tiszteletbeli tagként egyetemekkel, állami intézményekkel, más egyesületekkel és személyekkel is kapcsolatban állunk.Célunk a gazdálkodó szervezetek munkájában a fenntarthatósági célokat azonosítani, és azok hatékony elérését segíteni.

A KÖVET operatív munkáját a titkárság végzi a főtitkár és az elnökség stratégiai irányítása mellett. Az elnökséget a közgyűlés négy évente választja. Az egyesület pénzügyi tevékenységét  háromfős felügyelőbizottság ellenőrzi, akik az elnökségnek és a közgyűlésnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

 

Elnökségi tagok

Ódor Erzsébet
ELNÖK
Pátriapharma Kft., fenntarthatósági igazgató
okl. vegyészmérnök, BME
 

Ódor Erzsébet több mint 30 évet töltött az egyik legjelentősebb hazai gyógyszergyár, a Chinoin – később Sanofi- Zrt. környezetvédelmi, majd EHS szervezetében hazai végül nemzetközi pozícióban. A Chinoin színeiben szoros együttműködést alakított ki iparágon belüli és kívüli szakmai szervezetekkel, emellett magánemberként is lelkes környezetvédő. Az ő kezdeményezésére indult el a lejárt szavatosságú gyógyszerek begyűjtése, amely nonprofit szervezetként eredményesen működik tovább. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) Környezetvédelmi Albizottságának kezdetektől aktív tagja,  Ugyancsak. tagja volt (2002-2017-ig) a Országos Környezetvédelmi Tanácsnak, valamint ő volt a nemzeti delegált az iparág képviseletében a BAT referenciadokumentumok kidolgozásáért felelős OFC munkacsoportban, amelyet  az EU IPPC irodája szervezett.. Jelenleg a Pátriapharma Kft. Fenntarthatósági Igazgatója, az ESG szemlélet aktív terjesztője és alkalmazója.

A KÖVET választott elnöke.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baka Éva
FŐTITKÁR
 
Agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök, vízgazdálkodási technológus, Kommunikáció és PR-szakember

Baka Éva a magyar környezetvédelmi szakma elismert képviselője. Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés vezetőjeként több mint tíz éve dolgozik a fogyasztók környezetvédelmi szemléletformálásán. Feladata az italos karton magyarországi szelektív gyűjtésének megszervezése, lakossági kommunikáció a szelektív hulladékgazdálkodás területén, az italos karton újrahasznosításának megoldása. Korábban a vállalati szektorban szerzett tapasztalatokat a Tetra Paknál (10 év). Vállalati és civil tapasztalatai nagy segítséget jelentenének a KÖVET működésének javításához. 1995 és 2005. között Baka Éva már dolgozott a KÖVET elnökségében. 2022. év végén a Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta főtitkárnak, 2023. januárjától.

 

Prof. Dr. Tóth Gergely
ALAPÍTÓ
MATE Kaposvári Campus, Gazdaságtudományi Kar, Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Bionómia Tanszék
egyetemi tanár, tanszékvezető
közgazdász, szakfordító
 
 • Konferencia előadások (CSR és fenntarthatóság)
 • Felsővezető oktatások
 • Oktatófilm, multimédiás tananyag
 • Szakmai cikkek és kézikönyvek
 • Riportok, sajtómunka
 • Szakirodalom fordítása

Dr. Tóth Gergely a KÖVET ügyvezető igazgatója volt annak alapításától (1995) 2006 szeptemberéig. Jelenleg főállásban egyetemi tanár, a MATE Kaposvári Campusának, a Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet Bionómia tanszékvezetője, de főtitkárként továbbra is segíti az egyesület munkáját. Közgazdász diplomát a Pécsi Tudományegyetem Marketing Tanszékén, Ph.D fokozatot pedig a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékén szerzett. Több, főleg EU finanszírozású programot vezetett, tanácsadással foglalkozott a környezettudatos és társadalmilag felelős vállalati gyakorlat elterjesztése érdekében. Számos cikk, kézikönyv szerzője. Nős, öt gyermek édesapja.

 

 

 

 

 

 

Gyökeres Sándor

ELNÖKSÉGI TAG

ügyvezető igazgató

Büchl Hungaria Kft.

info@kovet.hu

Gyökeres Sándor 2002 -ben végzett a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján közgazdászként, amely után érdeklődése az ipari termelő vállalatok, illetve a logisztika, szállítmányozás irányába fordult, ennek megfelelően 2002-től 2007- évig tartó időszakban multinacionális környezetben sikerült logisztikai, minőségbiztosítási és projektvezetői feladatokat ellátnia különböző szolgáltató és termelő vállalatoknál. Utolsó autóiparban töltött éveit a műanyag fröccsöntés és lakkozás területén töltötte el, ahol közelebbről kezdett foglalkozni a termelés veszélyes hulladékaival, illetve a selejt termékek visszaforgatásával.  2007-ben adódott lehetőség, hogy kipróbálja magát a hulladékgazdálkodás területén, mint egy új szemlélettel rendelkező autóiparban jártas kolléga. Sokáig kereskedelmi vezetőként a haszonanyagok értékesítése, szelektív gyűjtés és új lehetőségek felkutatása tartozott hozzá egy nyugat-magyarországi szolgáltatónál, ahol később a teljes ipari partnerkör kezelése, szerződések, key-account feladatok, rendszerjavaslatok kerültek hozzá. Ezt követően a cég teljes pénzügyi területének felügyeletével együtt már cégvezetőként látta el az ügyvezető alatti feladatokat. Egy sikeres 15 évre szóló közszolgáltatói pályázat megnyerése után szinte közvetlenül a 2012 évi Ht és annak hozományaként a vállalat feldarabolásában, törvénynek való megfelelésnek megfelelő jogi és pénzügyi átalakításában vállalt szerepet részben cégvezetőként, részben már ügyvezetőként, szétválasztva az ipari és közszolgáltatásban rejlő szinergiákat, amelyeket addig optimalizálni igyekezett. A sikeres átstrukturálás után gyakorlati ember lévén új, iparhoz közelebbi lehetőséget keresve került a Büchl Hungaria Kft.-hez 2014-ben, ahol 7 éven keresztül az Audi Hungaria hulladékgazdálkodásának teljes üzletmenete, és az azzal járó komplex feladatok ellátásáért volt felelős, amely idő alatt sikerült további tapasztalatokat szereznie az inverz hulladéklogisztika, tervezés, fenntarthatóság, és hulladékkezelési technológiák területén. 2021-ben az akkori ügyvezető nyugdíjba vonulásával a tulajdonos bizalmat szavazott, így 2021 év elejétől lett Sándor a cég ügyvezetője, amely jelentős kihívás egy ilyen változó környezetben.

 

Nemesi Krisztina 

környezetvédelmi főosztályvezető helyettes, Richter Gedeon Nyrt.

ELNÖKSÉGI TAG

info@kovet.hu

Nemesi Krisztina vegyészmérnöki (1994) és környezetvédelmi szakmérnöki (2006) végzettségét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. Jelenleg a Richter vállalatcsoporti vezetője a környezetvédelem és a fenntarthatóság területén. Feladatai közé tartozik a Richter csoportszintű karbonlábnyom számításának elvégzése a KÖVET támogatásával, illetve az eredmények értékelése. Részt vesz a vállalat csoportszintű fenntarthatósági jelentésének elkészítésében, illetve az EHS irányítási rendszer kiépítésében.

A Richter a KÖVET alapító tagja, 1995 óta tagvállalat.

Réti Gábor

EBK igazgató, EGIS Gyógyszergyárak Zrt.

ELNÖKSÉGI TAG

info@kovet.hu

Réti Gábor, az Egis Gyógyszergyár Zrt. dolgozója 1985 óta. A Budapesti Műszaki Egyetem,Vegyészmérnöki Karán szerezte Okleveles Gyógyszermérnök (1985), GyógyszerkémiaiSzakmérnök (1991) és Környezetvédelmi Szakmérnök (2005) diplomáit. Az EgisGyógyszergyár Zrt.-nél munkaviszonyban eltöltött 35 évében, fejlesztőmérnök,termelésirányítási részlegvezető, környezetvédelmi vezető, Környezetvédelmifőosztályvezető, Környezetvédelmi és Üzembiztonsági igazgató pozíciókat is betöltött. 2019. januártól EBK igazgató státuszban vesz részt a vállalat irányításában. Sok éves szakmai és irányítási tapasztalata, rendkívüli elkötelezettsége és kitartása érdemessé teszi a KÖVET Egyesület elnöki tagságára.

Dr. Szigeti Tamás

Üzletfejlesztési igazgató, WESSLING Hungary Kft.

ELNÖKSÉGI TAG

info@kovet.hu

Dr. Szigeti Tamás okleveles agrármérnök, agrokémiai növényvédelmi szakirányon, alapdiplomáját a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen szerezte.  Egyetemi doktori fokozatát szintén Keszthelyen, környezetvédelmi kémiai témából szerezte. Okleveles műszeres analitikai szakmérnök (BME) és okleveles környezetvédelmi szakmérnök (GATE).A Wessling Hungary Kft.-nél többek között a feladatai közé tartozik az új vizsgálati igények,lehetőségek felkutatása a vállalat laboratóriumai számára az élelmiszerbiztonság,környezetbiztonság témaköreiben. Tudományos rendezvényeket szervez, szakmai konzultációkat, konferenciákat, a kétnyelvű Élelmiszervizsgálat Közlemények tudományos szakfolyóirat főszerkesztője; riportokat ad, közreműködik rádiós és televíziós műsorokban;szakmai előadásokat tart; saját tudományos dolgozatait publikálja; részt vesz a szakmapolitikai és stratégiai döntéseket előkészítő házon belül zajló munkában felsővezetői szinten; valamint számos szakmai szervezet tagja. A Wessling 2005 óta a KÖVET tagja.

 

 

 

 

 

 

Závoczky Sándor

ELNÖKSÉGI TAG

Construction Team Manager

Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft.

info@kovet.huZávoczky Sándor környezetmérnök, szaktudását és hozzáértését bizonyítja, hogy egy személyben képviseli a Güntner-Tata telephelyet a vállalatcsoporton belül elindult fenntarthatósági programban. Sándor emellett 2021-ben részt vett a BCSDH „A jövő vezetői” programjában, melynek köszönhetően a fenntarthatósággal kapcsolatos tudását és törekvéseit az addigiaknál is hatékonyabban át tudja adni beosztottjainak. Szintén 2021-ben volt részese a Menedzserszövetség Klímavédelmi kiserdő, Faültető programjának, ahova két további vezetőt mozgósított. Jelenleg a Güntner-Tata Kft. mindennapjaiban is rendkívül nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra, a cég karbonlábnyomának számításáért felelős.

Felügyelőbizottság

 

 

 

 

 

 

Fóris Ferenc

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJA

a FORIS & Társa Kft. tulajdonos-ügyvezetője, valamint a nemzeti Mobilfizetési Zrt compliance tanácsadója és folyamatszabályzási vezetője

info@kovet.hu

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen szerzett diplomát, majd marketing szakmérnöki képesítést. Minőség és környezetirányítási vezető auditor. Vállalati vezetőként dolgozott több mint húsz évig, jelenleg saját vállalkozását menedzseli. A fenntarthatóság, a környezetközpontú vállalati irányítás elkötelezett híve. Több minőség és környezetirányítási rendszer, motivációs és teljesítményértékelő rendszer elkészítése és bevezetése, környezeti teljesítményértékelő rendszer bevezetése, fenntarthatósági jelentés készítése fűződik a nevéhez. Szűkebb szakterülete a vállalati irányítási rendszerek fejlesztése, a vállalati folyamatok szabályozása. 

Fóris Ferenc 2009. óta a KÖVET Felügyelőbizottságának tagja és elnöke volt 2012-ben választották meg, 2016-ban újraválasztották. Rövid kihagyás után 2022-ben újra a FEB tagja.

 

Prof. Dr. Kerekes Sándor
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJA
a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora, a Kaposvári Egyetem Doktori Iskolájának vezetője

Kerekes Sándor professzor a KÖVET Egyesület korábbi elnöke, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetője, a környezetvédelem és a fenntarthatóság egyik legnagyobb hatású magyarországi szakértője, nagykövete. Számos generációt oktatott, tanított meg a környezettudatos, felelős gondolkodásra, cselekvésre. Munkásságával híven szolgálta és szolgálja a fenntarthatóság ügyét. Számos kitüntetése mellett 2012-ben a KÖVET a Dr. Georg Winter-életműdíjjal tüntette ki. Kerekes professzor úr a kezdetek óta rendszeres előadója a KÖVET-rendezvényeknek, ezen túl szellemi mentorunknak, pártfogónknak is tekintjük.

 

Handó János

alapító-tulajdonos Katica Tanya, Patca polgármestere

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJA

info@kovet.hu

Handó János közgazdász, turisztikai szakértő, a patcai Katica Tanya Élményközpontügyvezető igazgatója. Diplomáit a pécsi Janos Pannonius Tudományegyetemen szerezte, illetve Londonban tanult. Szakmai tapasztalatot és tudást szerzett hazai és nemzetközi projektek koordinálásában, a komplex szervezeti átalakítás, turisztikai fejlesztések, megújuló energiák, hulladékkezelésés szabadidőközpont vezetés és fejlesztés terén. Patca község társadalmi megbízatású polgármestere 2006 óta. Eredményorientált, a világra, újdonságokra, innovatív, szokatlan megoldásokra nyitott ember.A Katica Tanya Élményközpont 2014 óta tagja a KÖVET Egyesületnek. Természetközeli, aktív pihenést elősegítő, és csak olyan attrakciókat fejleszt, melyek nem fogyasztanak energiát, vagy ha igen, azt helyben, saját maguk állítják elő megújuló forrásokból. “Célunk, hogy aki ellátogat hozzánk, kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon, mintha máshova ment, vagy otthon maradt volna”

 

Munkatársak

 

Herner Katalin
Ügyvezető igazgató
jogi szakokleveles környezetmérnök, környezeti auditor
herner.katalin@kovet.hu
 • Ökotérképezés
 • KIR, EMAS Egyszerűen
 • Életciklus elemzés
 • Környezeti teljesítményértékelés
 • Környezeti megtakarítások azonosítása
 • Vállalati környezeti programok
Mintegy 20 éve a KÖVET csapat tagja, negyedik éve a vezetője. Végzettségét tekintve jogi szakokleveles környezetmérnök (Veszprémi Egyetem, ELTE), emellett környezeti auditor és gyakorlati környezetvédelmi szakember. A vállalatok, szervezetek felelős, fenntartható működéséért dolgozik a KÖVET-es munkatársaival együtt. Szakterületei a vállalati fenntarthatóság, szervezeti karbonlábnyom számítás, ökotérképezés, életciklus elemzés, EMAS, környezeti teljesítményértékelés, környezeti megtakarítások azonosítása, ISO 26000, zöld irodai működés. Ezeken a területeken számos hazai és nemzetközi pályázatban vett részt, valamint vállalati programokat vezetett. “Energikus, megoldás-orientált és nyitott vezetőnek tartom magam, a munkámhoz és a három fiamhoz szükséges energiaszintet természetjárással, sok mozgással és futással tartom fenn”. 
 
BUDAPESTI IRODA

Bíró Imola
Kommunikációs vezető
intézményi kommunikációs, okl. tájépítész mérnök
biro@kovet.hu
 • kommunikáció
 • tagsági kapcsolattartás
 • sajtó- és médiakapcsolatok
 • kiadványszerkesztés
 • elektronikus hírlevél és honlap szerkesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gáspár Zita
projektasszisztens
okleveles környezetkutató
gaspar@kovet.hu

 • irodavezetés
 • projektasszisztencia
 • Zöld Iroda Program

 

 

Rőczei Norbert

LIFE Climcoop projektvezető
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szilágyi Edit
környezetvédelmi projektvezető
szilagyi@kovet.hu
 • LIFE projektek
 • karbonlábnyom számítás
 • Zöld rendezvény minősítés
 • Zöld Iroda Program
 
 
KAPOSVÁRI IRODA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reichardt Luca Ariella
Projektasszisztens, 
szociológus, közgazdász 
reichardt@kovet.hu
 • LIFEproETV projektasszisztens,
 • kaposvári iroda vezetése