XI. EMAS Kerekasztal találkozó – BESZÁMOLÓ

Az Agrárminisztérium és a KÖVET Egyesület által 2020. február 18-ra szervezett EMAS Kerekasztal találkozóról

Magyarország Kormányának célja, hogy minden vállalkozás környezetbarát technológiát alkalmazzon.[1] Ezen a területen a vállalati kiválóság indikátora az EMAS-minősítés. A kerekasztal-találkozón elhangzott, hogy hazánkban eddig mindössze 30, miközben az Európai Unióban 3694 szervezetet regisztráltak. Az EU-ban a hulladékkezelés területén a legnépszerűbb az EMAS, míg a rendszert választó szervezetek leggyakoribb tevékenységei közé sorolható a hulladékgazdálkodás, a közigazgatás / társadalmi szolgáltatások, az oktatás, az energiatermelés, az élelmiszer- és az építőipar. A tagállamok közül kiemelkedik rendre Németország, Olaszország és Spanyolország. Az egyes országokban eltérő motiváló faktorok tárhatóak fel. Németországban elsősorban a vállalati felelősségen alapuló kulturális jelenségre vezethető vissza a rendszer népszerűsége, melynek gyökereit a minden szinten megnyilvánuló, döntéshozatalban való részvételben (Mitbestimmung) lelhetjük. Ezt egészíti ki a pénzügyi támogatások biztosítása. Olaszországban klaszterek (régiók és iparágak kombinációja) mentén történik az EMAS terjedése. A spanyol szervezetek regionális klubokba tömörülnek, melyek kialakulásánál két alapvető irányvonal fedezhető fel: az egyik a regionális gazdaság fejlesztése, mialatt a másik elismerés, presztízs által vezérelt. Mindezek mellett a digitalizáció, illetve rendszernek a körforgásos gazdaság és a fenntartható fejlődési célok megvalósításához való hozzájárulása is az EMAS motorjaként tekinthető.

[1] Lásd a miniszterelnök 2020. február 16-án tartott évértékelő beszédét.

(https://ec.europa.eu/environment/emas/register/reports/reports.do, lekérdezés napja: 2020.02.28.)

Elsőként Herner Katalin, a KÖVET Egyesület ügyvezető igazgatója köszöntötte a részvevőket és ismertette a rendezvény menetét. Elmondta, hogy az előző, 2019. évi találkozótól eltérően nem konferencia jellegű lesz az esemény, hanem a rövid felvezető előadásokat követően a moderált beszélgetéskor az EMAS közösség által megfogalmazott javaslatokon lesz a hangsúly.

Ezt követően László Tibor Zoltán, Környezetvédelemért felelős Helyettes Államtitkár is megtartotta a köszöntőjét, amelyben az EMAS népszerűsítésének fontosságáról beszélt.

A témafelvezetést követően Herner Katalin, előadásában bepillantást engedett az EMAS magyarországi előzményeibe, valamint az Európiai Unióban betöltött szerepébe; országokra és szektorokra bontva.

Górcső alá vette az EMAS előnyeit, amit jelenleg biztosít a szervezeteknek, illetve azokat a javaslatokat is, ami motiváló tényező lehetne a többi szervezetnek, hogy vállalják ezt az önkéntes rendszert.

Heinz Werner Engel, az EMAS Easy rendszer kidolgozója egy rendkívül inspiráló előadást tartott arról, hogy milyen elvek mentén lehet tovább fejleszteni és vonzóbbá tenni az EMAS-t. Az a nézetet érvényesítik, hogy kevesebb szakértővel több konzultációs lehetőséget biztosítsanak, továbbá hogy a környezettudatosság népszerűsítését digitális megoldásokkal végezzék. Heinz Werner Engel beszélt arról, hogy a digitalizációban rejlő lehetőségek kiaknázásával egyszerűbbé, kevésbé bürokratikussá tehető az igénylés, elérés. Természetesen a pénzügyi támogatás és a gazdasági előnyök elengedhetetlenek az EMAS népszerűsítéséhez, de a közösségi összefogásnak, támogatásnak, klaszeterek megalkotásának is kulcsszerepe lehet az EMAS hitelesített vállalatok nagyobb számának elérésében, ahogy spanyolországi és olaszországi példák is mutatják. A gyakorlatiasság, zsargonmentesség és képessé tétel jegyében az újratervezés részét képezi egy felhasználóbarát, mobiltelefonos platform létrehozása. Kiindulópontként 5 ezer új szervezet tagságát célozzák meg. Az EMAS működtetése során a legújabb technológiákat (pl. mesterséges intelligencia, blockchain, virtuális valóság) veszik igénybe például az életciklus-elemzések vagy a lábnyom-kalkulációk naprakészen tartása érdekében.

Az előadások után az Agrárminisztérium Környezettechnológiai és Kármentesítési Főosztályának vezetője, Szőgyényi-Kovács Szabolcs elmondta, hogy az Agrárminisztérium is kiemelt helyen kezeli az EMAS-t, a népszerűsítésében, terjesztésében is aktív szerepet szeretne vállalni, amihez várja az EMAS közösség javaslatait.

Teret engedve az együtt gondolkodásnak, a beszélgetésben lehetőségük volt az EMAS hitelesített szervezeteknek, a hitelesítőknek, tanácsadóknak kifejteni a véleményüket, ajánlásaikat.

A rendezvény utolsó szakaszában a résztvevők megvitatták a hazai lehetőségeket és adottságokat. Párhuzamot vontak az EMAS és az ökocímkével ellátott termékek népszerűsítése között, mely tevékenységre az elkövetkező időszakban kiemelt hangsúlyt kell helyezni. Gazdasági ösztönzők bevezetésével és egy EMAS easy-kampány indításával is elő lehetne segíteni a csatlakozó szervezetek körének bővülését. Zárásként összefoglalásra került, hogy mely területekre irányulnak elsődlegesen a környezeti kockázatok csökkentését megcélzó befektetések. A vállalatokon, a pénzügyi szektoron és az információs és kommunikációs technológián túl a kultúra értékközvetítő szerepét (pl. mozifilmek által) és az oktatási rendszerben résztvevők érzékenyítését (pl. action learning módszerének alkalmazása, felsőoktatási intézmények karbonlányom-számítása) emelték ki előadóink.

Felszólalások, megtett javaslatok:

 1. Ferjancsik Zsombor, EMAS hitelesítő

Észrevétel: Az EMAS hitelesített szervezetek jelentős többletmunkát vállalnak, amiért cserébe nincs megfelelő kompenzáció, csak látens előnyei vannak az elköteleződésüknek.

Javaslat: Közbeszerzési eljárásokban járjon érte több pont, illetve az IPPC eljárásban engedményt vagy egyszerűsítést élvezzenek az EMAS hitelesített szervezetek; származzon belőle előnyük!

 1. Tóthné Kiss Klára, ÉMI-TÜV SÜD Kft.

Észrevétel: A hatóságok nem ismerik a minősítési rendszereket. A szervezeteknek nincs előnye abból, hogy magasabb elvárásokat teljesít. Az EMAS feltételeit a helyi hatóságok nem ismerik.

Javaslat: A népszerűsítés első körben a hatóság felé történjen meg!

 1. Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó, Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala

Észrevétel: Ne csak vállalatokról és cégekről, hanem szervezetekről beszéljünk, mert az EMAS a közigazgatás területén is jelen van!

Javaslat: Ösztönző erő:

 • A közigazgatási szolgáltatási rendeletbe történjen módosítás: csökkentett díjtétel járjon az EMAS regisztrált szervezeteknek!
 • EU-s pályázatokban a bírálati szempontoknál járjon több pontszám az EMAS-ra, mint az ISO 14001-re!
 • Az EMAS hitelesített szervezeteket a szakminisztérium díjazza oklevéllel, elismeréssel jubileumi alkalmakkor (5,10,15 év…)!
 • Az EMAS-t a közigazgatási területen is népszerűsíteni kell: Megyei Jogú Városok Szövetségén vagy települési Önkormányzatok Szövetségén keresztül!
 1. Schwob Eleonóra, SEPTOX Kft.

Észrevétel: A közbeszerzést kiíró szervezetek a pályázat kiírásakor nem veszik figyelembe az akkreditált minősítéseket (ISO 14001, EMAS).

Javaslat: Közbeszerzési tendernél előnyt jelentsen az EMAS!

 1. Békés Tamás, ÉMI-TÜV SÜD Kft.

Észrevétel: EMAS Easy jó módszer, technikákat ad arra, hogy az EMAS követelményeit hogyan lehet teljesíteni.

Javaslat: Érdekelté kell tenni a cégeket pályázatok által! Emelkedjenek a cégek image-ük, propagálni, népszerűsíteni az EMAS-t, és az ehhez szükséges informatikai és anyagi támogatás is biztosítani kell!

 1. Moravcsikné File Katalin, ÉMI-TÜV SÜD Kft.

Észrevétel: kevesen vannak a kis cégek.

Javaslat:

 • Hatályos jogszabályok felülvizsgálata, harmonizációja, konkrét jogszabályok módosítása!
 • A kis cégek támogatására: EMAS Easy program, csoportos felkészítés; belső szakemberek képzése, gazdasági ösztönzés, pályázati támogatások!
 • EMAS kerekasztal megbeszéléseken az Uniós Bizottságból származó szakmai információk is kommunikálva legyenek!
 • Adminisztrációs kötelezettségek egyszerűsítése!
 1. Biczó Imre, EMAS hitelesítő

Észrevétel: Állami támogatás elengedhetetlen.

Javaslat: Minden lépésnél, amikor az Agrárminisztérium népszerűsíti az ökocímkéket, akkor lehetne beszélni az EMAS-ról is!

Honlap frissítése, aktualizálása szükséges!

 1. Herner Katalin, KÖVET Egyesület

Javaslat: Rendezvényeken -ahol sok vállalat van- népszerűsíteni az EMAS-t, akár a szeptemberi Vajdahunyad vári rendezvényen is, ahol kaphatna külön standot, esetleg panelbeszélgetést.

 1. Nyári Eszter, Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Javaslat: A rendezvényre elkészülhetne az EMAS kiadvány, ennek elkészítéséhez azok a vállalatok küldjenek 1 oldalas leírást és egy képet, akik még nem tették meg!

Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária